facebook  twitter

Creative@CBC

 

 

 

interreg-creativecbc_eng.jpg

NAZIV PROJEKTA - Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije, CREATIVE@CBC

VODEĆI PARTNER - Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

PROJEKTNI PARTNERI - Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o. i Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid

PROGRAMSKI PRIORITET - PA4 Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA / IZNOS EU KOFINANSIRANJA 595.214,00 EUR / 505.931,90 EUR

TRAJANJE PROJEKTA 01/06/2020 – 31/05/2022

Glavni cilj projekta: Razvoj mreže kreativnih industrija i osnivanje kreativnih centara s ciljem promovisanje novih poslovnih modela u svrhu podsticanja ekonomskog razvoja.
Specifični cilj projekta: Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze između IT, kulturne i tradicionalne industrije.
Rezultati projekta:
1. pristup znanju,
2. pristup tehnologijama,
3. uticaj na lokalnu i regionalnu politiku podrške kreativnim industrijama,
4. povećana dinamika kreativnih industrija i intenziviranje međusektorske interakcije.
Outputi projekta:
1. Mreža kreativnih industrija CREATIVE@CBC network
2. Kreativni centri na 3 lokacije – Prijedor, Podgorica i Sisak

Referenca na programsku stranicu: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/
Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Disclaimer: Izrada ove stranice sufinansirana je od strane Evropske unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Agencije za demokratski prosperitet - Zid i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ADP - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

U Podgorici 24. i 25. februara u Event & Training Centre – Kuća Čubranovića 1630 je održana je prva Living Lab radionica. Ovoj radionici su prisustvovali predstavnici takozvane četvorostruke spirale – predstavnici državnih institucija, privatnog sektora, akademske i naučne zajednici i predstavnici civilnog društva.

Učesnici Co-Creative programa iz Crne Gore su uspješno završili posljednju u nizu edukativnih radionica.

ADP-Zid se registruje kao dio inovativnog ekosistema za pordšku razvoja inovacija u formi Poslovno-tehnološkog inkubatora!

Tokom 2021. godine ADP-Zid je realizovao brojne aktivnosti, među kojima su i obuke iz digitalnog marketinga, gejminga i multimedija i dizajna.

Budite dio prezentacije nedavno uspostavljenog Creative lab-a u Podgorici u Event&Training Centre - Kuća Čubranovića 1630 i to u srijedu 3. novembra sa početkom u 12.00 časova.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid otvara poziv za prijavu na ovogodišnji Co-creation program. CO-creation program je osmišljen kao poseban način podrške kreativnim ljudima, osobama iz kreativnog sektora i start-upovima koji imaju interesovanje da razviju određene poslovne ideje, a treba im podrška, savjeti, ili asistencija da razviju sopstvenu biznis ideju.

CO-creation programme je osmišljen kao poseban način podrške kreativnim ljudima, osobama iz kreativnog sektora i start-upovima koji imaju interesovanje da razviju određene poslovne ideje, a treba im podrška, savjeti, ili asistencija da razviju sopstvenu biznis ideju.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ , u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska i Prijedora, organizuje obuke iz oblasti gaming-a, multimedije i digitalnog marketinga.

Obuke će se održavati u periodu od juna do septembra 2021. godine u Podgorici, zavisno od oblasti.

Predavači na obukama će biti renomirani stručnjaci iz pomenutih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koji će polaznicima pružiti odlične pretpostavke za dalje usavršavanje i profesionalno djelovanje.

Obuke će se sastojati iz teorijskog dijela i praktičnog rada. Više informacija o pojedinačnim obukama dato je u nastavku teksta.

Obuke iz GAMING-a (razvoja videoigara)

Obuka 1 - Gaming/ Izrada grafike;

Opis: Program obuke u području gaminga, tj. razvoja videoigara Tokom trajanja ove edukacije polaznici će steći znanja iz sljedećih oblasti: izrada grafike u području razvoja videoigara; savladavanje osnova izrade videoigre i dizajn razina za izradu 3D videoigara; rad na višeplatformskoj tehnologiji i drugo.

Trajanje: Mjesec odvijanja obuke je jul 2021. godine. Ukupno trajanje obuke je 40 časova koje će biti organizovane tokom 5 radnih dana.

Obuka 2 - Gaming / Programiranje

Opis: Program obuke u području gaminga, tj. razvoja videoigara
Tokom trajanja ove edukacije polaznici će steći znanja iz sljedećih oblasti: učenje rada u programu otvorenog koda i besplatnoj 3D grafičkoj aplikaciji; programiranje u području razvoja videoigara; učenje rada u programu za razvoj igara za računar, pametne telefone i računarsku grafiku; rad na višeplatformskoj tehnologiji i drugo.

Trajanje: Mjesec odvijanja obuke je jul 2021. godine. Ukupno trajanje obuke je 40 časova koje će biti organizovane tokom 5 radnih dana.

Obuka 3 iz MULTIMEDIJE

Opis: Program obuke iz digitalne multimedije sastoji se iz šest modula: vektorska grafika, rasterska grafika, digitalna fotografija, video produkcija, obrada zvuka i kompjuterska animacija. Cilj ove obuke je da polaznici steknu širu sliku o digitalnoj multimediji i nauče kako rješavati komplikovane multimedijalne zadatke koji se pred njih postavljaju, kombinujući različite tehnike i softverske tehnologije.

Trajanje: Septembar 2021. godine. Ukupno trajanje ove obuke je 70 časova, koje će biti organizovano tokom 9 radnih dana. Pored praktičnog rada na časovima, predviđen je i samostalan rad od kuće.

Obuka 4 iz DIGITALNOG MARKETINGA

Opis: Program obuke iz digitalnog marketinga obuhvata obrađivanje sljedećih tema: Digitalni marketing kao sredstvo unaprjeđenja biznisa; Upotreba društvenih mreža za male i srednje biznise; Kreiranje sadržaja na društvenim mrežama, sajtovima, publikacijama i slično; te SEO optimizacija.

Trajanje: Mjeseci odvijanja obuke su jun i jul 2021. godine. Ukupno trajanje ove obuke je 70 časova, koje će biti organizovano tokom 7 radnih dana i seta online konsultacija/mentoringa.

Obuke su primarno namijenjene:

Mladim nezaposlenim sa područja Podgorice;
Svima onima koji žele brzo pokrenuti samostalni Freelance biznis, bilo kod nas ili putem interneta na globalnom nivou;
Svima onima koji žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati;
Svim ostalim zainteresovanim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz navedenih oblasti u cilju (samo)zapošljavanja.
Prednost prilikom izbora polaznika imaju nezaposlena lica i mladi ljudi koji se namjeravaju profesionalno baviti jednom od ponuđenih oblasti. Takođe, značajnu ulogu pri odabiru polaznika odigraće motivaciono pismo i prethodno iskustvo kandidata u navedenim oblastima. Odabrani kandidati će biti pozvani na intervju.

Tačan raspored održavanja obuke, kao i vrijeme trajanja obuke biće određeni naknadno, o čemu će odabrani polaznici biti blagovremeno obaviješteni. Sve obuke će se izvoditi u terminima između 08:00 – 16:00h.

Prijave su otvorene do 4.06.2021. godine, do 12:00h.

Prijavni formular možete pronaći na sljedećem linku https://bit.ly/3fWag9J 

Za dodatne informacije i pojašnjenja možete se obratiti na e-mail adresu advocacy@zid.org.me .

Obuke se izvode u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, koji provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, u saradnji sa partnerskim organizacijama, Razvojnom agencijom Sisačko-Moslavačke županije SI-MO-RA, te Asocijacijom za demokratski prosperitet ZID iz Podgorice. Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.

Trajanje projekta je od 01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Tim projekta CREATIVE@CBC Vas poziva da se 30.03.2021. pridružite radnom sastanku namjenjenom djelatnicima tradicionalnih industrija iz Podgorice. Početak trosatnog sastanka je predviđen za 13h, u hotelu CUE Podgorica (CentreVille Hotel & Exeriences). 

Mapiranje tradicionalnih industrija targetira zvanično registrovane subjekte i firme različitih oblasti tradicionalnih industrija iz Podgorice kao što su:

 •           Poljoprivreda i stočarstvo
 •           Rudarstvo, vađenje ruda i kamena
 •           Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda
 •           Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 
 •           Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
 •           Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 •           Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme
 •           Proizvodnje električne opreme 
 •           Proizvodnja mašina i opreme druge namjene
 •           Proizvodnja transportne opreme
 •           Proizvodnja namještaja i pločastih materijala
 •           Građevinarstvo i snabdijevanje električnom energijom
 •           Djelatnosti pružanja smještaja i pripremanja hrane
 •           Ostale uslužne djelatnosti
 •          Turistički sektor

Sastanak u Podgorici biće organizovan radi prikupljanja povratnih informacija zajednice i donošenja zaključaka koji će se ticati interesa i zahtjeva tradicionalnih industrija.

Cilj sastanka je utvrditi osnovne karakteristike i dobiti uvid u trenutno stanje tradicionalne industrije na području Podgorice, poput potreba industrije, njenih slabosti i prednosti te prijedloga i preporuka za podsticanje razvoja spomenute industrije.

Rezultati mapiranja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka. Istraživanje će se zasnivati na zvaničnim podacima iz finansijskih izvještaja i neformalnih kanala.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na adresu creativelab4me@gmail.com  najkasnije do ponedeljka 29.marta 2021.

S poštovanjem, Tim CREATIVE@CBC 

U okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, ADP - Zid je organizovao radionicu sa predstavnicima kulturnih i kreativnih industrija u Podgorici, 12.03.2021. godine. Radionica je održana u hotelu CUE Podgorica (Centre Ville Hotel and Experience), uz ograničen broj učesnika i poštovanje svih preporučenih epidemioloških mjera.