facebook  twitter

Creative@CBC

 

 

 

interreg-creativecbc_eng.jpg

NAZIV PROJEKTA - Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije, CREATIVE@CBC

VODEĆI PARTNER - Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“

PROJEKTNI PARTNERI - Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o. i Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid

PROGRAMSKI PRIORITET - PA4 Povećanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području.

UKUPAN BUDŽET PROJEKTA / IZNOS EU KOFINANSIRANJA 595.214,00 EUR / 505.931,90 EUR

TRAJANJE PROJEKTA 01/06/2020 – 31/05/2022

Glavni cilj projekta: Razvoj mreže kreativnih industrija i osnivanje kreativnih centara s ciljem promovisanje novih poslovnih modela u svrhu podsticanja ekonomskog razvoja.
Specifični cilj projekta: Stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze između IT, kulturne i tradicionalne industrije.
Rezultati projekta:
1. pristup znanju,
2. pristup tehnologijama,
3. uticaj na lokalnu i regionalnu politiku podrške kreativnim industrijama,
4. povećana dinamika kreativnih industrija i intenziviranje međusektorske interakcije.
Outputi projekta:
1. Mreža kreativnih industrija CREATIVE@CBC network
2. Kreativni centri na 3 lokacije – Prijedor, Podgorica i Sisak

Referenca na programsku stranicu: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/
Projekat je kofinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

Disclaimer: Izrada ove stranice sufinansirana je od strane Evropske unije. Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Agencije za demokratski prosperitet - Zid i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of ADP - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Tim projekta CREATIVE@CBC Vas poziva da se 30.03.2021. pridružite radnom sastanku namjenjenom djelatnicima tradicionalnih industrija iz Podgorice. Početak trosatnog sastanka je predviđen za 13h, u hotelu CUE Podgorica (CentreVille Hotel & Exeriences). 

Mapiranje tradicionalnih industrija targetira zvanično registrovane subjekte i firme različitih oblasti tradicionalnih industrija iz Podgorice kao što su:

 •           Poljoprivreda i stočarstvo
 •           Rudarstvo, vađenje ruda i kamena
 •           Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i duvanskih proizvoda
 •           Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda 
 •           Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
 •           Proizvodnja proizvoda od gume i plastike te proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 •           Proizvodnja osnovnih metala i proizvodnja izrađenih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme
 •           Proizvodnje električne opreme 
 •           Proizvodnja mašina i opreme druge namjene
 •           Proizvodnja transportne opreme
 •           Proizvodnja namještaja i pločastih materijala
 •           Građevinarstvo i snabdijevanje električnom energijom
 •           Djelatnosti pružanja smještaja i pripremanja hrane
 •           Ostale uslužne djelatnosti
 •          Turistički sektor

Sastanak u Podgorici biće organizovan radi prikupljanja povratnih informacija zajednice i donošenja zaključaka koji će se ticati interesa i zahtjeva tradicionalnih industrija.

Cilj sastanka je utvrditi osnovne karakteristike i dobiti uvid u trenutno stanje tradicionalne industrije na području Podgorice, poput potreba industrije, njenih slabosti i prednosti te prijedloga i preporuka za podsticanje razvoja spomenute industrije.

Rezultati mapiranja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka. Istraživanje će se zasnivati na zvaničnim podacima iz finansijskih izvještaja i neformalnih kanala.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na adresu creativelab4me@gmail.com  najkasnije do ponedeljka 29.marta 2021.

S poštovanjem, Tim CREATIVE@CBC 

U okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, ADP - Zid je organizovao radionicu sa predstavnicima kulturnih i kreativnih industrija u Podgorici, 12.03.2021. godine. Radionica je održana u hotelu CUE Podgorica (Centre Ville Hotel and Experience), uz ograničen broj učesnika i poštovanje svih preporučenih epidemioloških mjera.

Tim projekta CREATIVE@CBC Vas poziva da se 12.03.2021. pridružite radionici namjenjenoj praktičarima kreativnih industrija iz Podgorice. 

Mapiranje kreativnih industrija u Podgorici sprovodi se u okviru regionalnog projekta CREATIVE@CBC sa ciljem utvrđivanja statusa i karakteristika kreativne industrije posmatranog područja.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u srijedu, 28. oktobra 2020. organizovala najavnu konferenciju projekta Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija CREATIVE@CBC “. Konferencija je imala LIVE prenos na Youtube kanalu organizacije koji je dostupan na linku https://www.youtube.com/watch?v=-poNXefGEvs&t=6076s.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid će u srijedu, 28. oktobra 2020. organizovati najavnu konferenciju projekta “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija -CREATIVE@CBC“.

WORKS TENDER
Adaptation of Creative Space in Podgorica
HR-BA-ME432:ZID/P-001
Montenegro, Podgorica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalni projekat “Razvoj prekogranične mreže za saradnju kreativnih industrija - CREATIVE@CBC“ osmišljen je od strane vodećih razvojnih organizacija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, PREDA, SIMORA i ADP-Zid.