facebook  twitter

Child Friendly Tourism

U organizaciji operativnih struktura Programa prekogranične saradnje IPA Crna Gora-Albanija 2014-2020, na svečanoj dodjeli grantova za odabrane projekte za financiranje u okviru prvog Poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020 održanoj 17. maja 2018. godine, u Skadru, Albanija. Konferenciju su otvorili generalni sekretar Ministarstva Evrope i vanjskih poslova Republike Albanije, šef Operativne strukture Crne Gore, generalni direktor Direkcije za finansiranje i ugovaranje fondova EU, rukovodilac programa Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i šef Zajedničkog tehničkog sekretarijata.

Praksa ljetnjeg školskog raspusta počela je početkom 1900-ih. Doktori su mislili da je djeci potrebno odmaranje od dugog sjedenja u učionici, za koju su vjerovali da ih čini fizički slabim. Jedna od teorija jeste da je ljeto bilo pravo vrijeme da se đaci oslobode nastave jer su učionice postale zagušljive; i zato što kao i sada, kada vrućina poraste, oni koji mogu sebi da priušte, odlaze na odmore na mjesta sa svježijom klimom.

Porodice igraju važnu ulogu u turističkoj industriji uprkos padu tradicionalnih porodičnih modela. Postoji mit o propadanju porodice a zapravo su porodice danas drugačije povezane nego ranije. Porodice se mogu kretati od najmanje dva člana (samohrani roditelj s jednim djetetom) do porodica sa više generacija (bilo koji broj odraslih i djece) i sve se više udaljavaju od tradicionalnih veličina porodice i rodne orijentacije (dva heteroseksualna roditelja i dvoje djece).

Turizam za djecu i adolescente je zanemarena tema u istraživanju turizma, uprkos važnosti životne putanje djeteta do dobi 17, 18 godina u smislu psihološkog i socijalnog uticaja koji ima na njihovo formiranje subjektivnosti. Analiza naučne literature o djetinjstvu, uključujući i ovu temu, pokazuje nedovoljnu zastupljenost u literaturi.

QFS je skraćenica za Kendra "Femijet Sot" - Centar "Djeca danas".
"Djeca danas" je nevladina, neprofitna organizacija bez političke ili vjerske pripadnosti, posvećena ostvarivanju prava djece, mladih i zajednica u Albaniji.

Istraživanjem stručnjaka za putovanja postavlja se jedno od interesantnih pitanja: Koji su vaši omiljeni gradovi u Evropi za putnike s djecom?
Sada dijelimo njihove predloge sa vama. Jedna od sugestija jeste da je proljeće idealno vrijeme za istraživanje tih mjesta sa mališanima, zbog ljepšeg vrijemena i manjih gužvi nego ljeti.

Zajednički tehnički sekretarijat (JTS) organizovao je dvodnevni trening o izvještavanju, publicitetu i vidljivosti za korisnike bespovratnih sredstava prvog poziva za podnošenje prijedloga u okviru IPA II CBC programa Crna Gora - Albanija 2014-2020, uz podršku ugovornog tijela Crne Gore ( CFCU), Operativne strukture Programa, Kancelarije za evropske integracije u Crnoj Gori i Ministarstvo za vanjske i Evropske poslove u Albaniji.

Child friendly tourism/ Turizam pogodan za djecu u prekograničnom regionu je jedan od osam projekata koje podržava IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020. Korisnici granta su Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid, Podgorica, Crna Gora i Centar za djecu danas, Tirana, Albanija. Saradnja je započeta u maju 2018.godine i predviđeno je da projekat traje dvije godine.