facebook  twitter

You see

Upbeat vol. 2 - Forum društvenih inovacija održaće se 4. i 5. decembra 2018. godine u Podgorici. Tokom dvodnevnog događaja govoriće se o inovacijama u razvoju zajednice, biznisa i tehnologije, kao i blokchain-u. Događaj će okupiti praktičare i eksperte u oblasti inovacija, iz regiona i Evrope, što će pružiti mogućnosti da zajedno radimo na kreiranju preporuka za region u narednom periodu. 
14. i 15. maja Istanbul je domaćin najznačajnijeg skupa o društevnim inovacijama. Događaj okuplja preko 150 praktičara, eksperata, preduzetnika i učesnika iz cijelog svijeta, koji imaju značajnu ulogu u oblasti socijalnih inovacija. 
Mreža za mlade Jugoistočne Evrope (SEEYN), sa svojim članicama i partnerima, u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma, u petak, 20.aprila 2018. u Sarajevu, organizovala je dijalog o kreiranju efektnih mjera za zapošljavanje mladih.
U okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma, koji je podržan od strane Evropske komisije, u srijedu, 18. aprila 2018. u Tirani je održan sastanak, pod nazivom "Predlog nacionalnog plana za regulisanje radnog angažovanja mladih bez zasnivanja radnog odnosa", sa predstavnicima relevantnih institucija i civilnog sektora. 
Socijalna ekonomija postaje ključni faktor budućeg rada i poslovanja u Evropskoj uniji i susjednim regionima, uključujući i zemlje Jugoistočne Evrope. 
 
Međunarodni Simpozijum o zapošljavanju mladih (ISYEC 2018) održan je u Kajseriju od 26. februara do 2. marta 2018.

U Mariboru je 25. januara održana radionica o socijalnoj ekonomiji, u okviru projekta EI for PHS (Employee Involvement in Personal Care and Household Services), koju su organizovali CECOP i CAAP.

ADP - Zid je u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma realizovao događaj „Rasprava o Prednacrtu zakona o obavljanju radne prakse“. 
Upbeat forum društvenih inovacija održan 7. decembra 2017. godine omogućio je umrežavanje kreativaca, profesionalaca, mislilaca sa interesovanjima iz različitih oblasti koji odgovaraju na izazove u zajednici kreiranjem konkretnih rješenja. Forum je pružio priliku, prije svega mladima, za razmjenu iskustava od strane onih koji su stvorili neku vrstu društvenih inovacija ili su započeli vlastito socijalno preduzeće.
II Međunarodna konferencija o društvenim inovacijama održana je u Prištini 30. novembra 2017. godine.