facebook  twitter

Rasprava o Prednacrtu zakona o obavljanju radne prakse

15 Dec 2017
14225 times
ADP - Zid je u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma realizovao događaj „Rasprava o Prednacrtu zakona o obavljanju radne prakse“. 
 
„Rasprava o Prednacrtu zakona o obavljanju radne prakse“ imala je za cilj da predstavi predlog polaznog zakonskog rješenja o obavljanju radne prakse lica sa stečenom kvalifikacijom nivoa obrazovanja u oblastima srednjeg i visokog obrazovanja kojim je ADP-Zid inicirao raspravu o sveobuhvatnom rešenju u oblasti aktivnih politika zapošljavanja mladih, uključujući i aktivne mjere zapošljavanja. 
 
Na otvaranju skupa govorili su Sanda Rakočević, regionalna koordinatorka Yousee! platforme, ADP-Zid, Romain Boitard, predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Dragica Anđelić, pravna ekspertkinja angažovana na izradi zakonskog rješenja i Igor Milošević, ADP-Zid.
 
Romain Boitard, predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori je istakao: „...Svi smo svjesni da je trenutno, na cijelom Balkanu, prelazak iz škole do pronalaženja stabilnog ili zadovoljavajućeg posla veoma dug proces. Pored ekonomskih posljedica, društveni uticaj uključuje i socijalnu isključenost, povećane troškove socijalne pomoći i što je najvažnije, obeshrabrenost kod najvažnijeg resursa ove zemlje, a to su mladi. Zbog toga je odgovornost svih nas – javnih institucija, socijalnih partnera, civilnog sektora i međunarodne zajednice da se pridruži naporima i pronađu načine da osnaže mlade u pronalasku i kreiranju puteva za njihov rast i prosperitet.“
 
U uvodnom izlaganju Sanda Rakočević, regionalna koordinatorka platforme “Yousee! društvene inovacije za zapošljavanje mladih“ je naglasila: „...“Yousee! regionalna platforma ne samo što okuplja 7 zemalja koje rade na relizaciji jedne ideje, već zastupa i tri ciljne grupe: donosioce politika, praktičare društvenih inovacija, mlade ljude i pokušava da reaguje na tri različita nivoa u unapređenju ambijenta za povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih koristiće društvene inovacije. Vlade u zemljama regiona daju podršku realizaciji „Yousee! platforme“ i sve ono što smo do sada uradili predstavlja jedan od izazova koji se daje i našim vlastima da vide šta mogu da urade sa rezultatima koje smo mi proizveli tokom prethodnog perioda i da se nađu sledeće godine uz nas i da pomognu ciljnim grupama, a mi smo samo jedan od kanala kroz koji to može da se uradi.“ 
Predlog ovog zakona podrazumijeva racionalnije korišćenje sredstava za postizanje planiranih efekata, bolju integraciju sistema formalnog obrazovanja i tržišta rada kroz sistem organizovanih praksi.
 
21706341 1559944924091127 1503181587 o
 
Igor Milošević je naglasio: „...Prilikom izrade ovog Prednacrta zakona o obavljanju radne prakse vodili smo se principima sveobuhvatnog regulisanja različitih oblika radnog angažmana bez zasnivanja radnog odnosa i razrade procedura kroz podzakonske akte zbog testiranja, ali uz jasne smjernice. Cilj ovog zakonskog predloga je da reguliše jednu oblast na sveobuhvatan način, a u njegovoj izradi smo se bazirali na nalazima istraživanja i potrebama u regionu. Regulisanje radne prakse kroz jedan zakonski akti nije izazov samo Crne Gore već svih zemalja koje su uklučene u ovaj program te ćemo ovu zakonsku podlošku zajedno sa našim kolegama predstaviti kao moguće rešenje i za Srbiju, Kosovo, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju.“ 
 
Dragica Anđelić pravna ekspertkinja za izradu zakona je predstavila zakonsko rešenje i istakla: „Ovim zakonom se uređuje obavljanje radne prakse lica sa stečenom kvalifikacijom nivoa obrazovanja u oblastima srednjeg i visokog obrazovanja. Zakonom su obuhvaćeni državaljani Crne Gore sa određenim kvalifikacijama nivoa obrazovanja i strani držvaljani kada su u prilici da po raznim projektima i programima EU budu angažovani na realizaciji radne prakse u Crnoj Gori“.
 
Imajući u vidu značaj ove teme događaj je okupio sve relevantne aktere koji se bave procesom zapošljavanja i obrazovanja u Crnoj Gori radi razmjene mišljenja, komenatara i sugestija kako bi zajednički došli do adekvatnog zakonskog rešenja.