facebook  twitter

Publikacija: Izvještaj o aktivnim mjerama zapošljavanja mladih

03 Jul 2017
23217 times

Izvještaj o aktivnim mjerama zapošljavanja mladih - rezultati monitoringa i evaluacije programa za mlade, ADP-Zid je sproveo u okviru regionalne "YOU SEE! platforme za društvene inovacije u oblasti zapošljavanja mladih". Monitoring i evaluacija je obuhvatila programe sprovedene u 2015. godini, koji su u fokusu imali mlade između 15 i 30 godina i sadrži istražovanje o uspješnosti aktivne mjere "Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu" i evaluaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji je obuhvatio sve 4 generacije programa.

 

Cijelu publikaciju možete vidjeti preko: https://goo.gl/BydRfe

Ukoliko neko želi PDF verziju može da nas konktatira na politikezid@gmail.com