facebook  twitter

PROGRAM SOCIJALNIH POLITIKA

Doprinos ostvarivanju prava i stvaranju jednakih šansi građana razvojem i zagovaranjem socijalnih politika koje koje utiču na ekonomsku, kulturnu, političku i prostornu inkluziju

  • Human Security/ Socijalno stanovanje-mreža
  • Zapošljavanje mladih