facebook  twitter

Ponuda

Servis za psihološku pomoć i podršku osobama sa…

Razvoj plana

24 Apr 2014
Zadovoljstvo mi je da Vam predstavim na koji…

Ponuda servisa

24 Apr 2014
Pored socijalnih komunikacija, društveno odgovornog poslovanja i međusektorska…
Volonterski servis za djecu i mlade sa smetnjama…
Volonterski centar u okviru Asocijacije za demokratski prosperitet…
Termin "korporativno volontiranje" je segmenat društvene odgovornog poslovanja…