facebook  twitter

Razvoj plana

24 Apr 2014
38189 times

Zadovoljstvo mi je da Vam predstavim na koji način ADP-Zid radi, stvara i uključuje građane u svoje programe.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (u daljem tekstu: ADP – Zid) je nevladina organizacija osnovana 1996.g. sa sjedištem u Podgorici, Crna Gora. Počeli smo sa radom kao studentska organizacija. Od tada organizacija se postepeno razvija.

Već petnaest godina razvijamo i realizujemo programe okrenute razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici.

Organizacija smo koja se bavi razlicitim segmentima društvene odgovornosti, afirmišemo različite programe - za fakultete service learning, za građane volontiranje, radimo na promovisanju društveno odgovornog ponasanja lokalnih uprava kao i društveno odgovornog poslovanja kompanija. Program razvoja zajednice je oblast u okviru koje ADP – Zid radi od početka svog osnivanja sa ciljem unapređenja kvaliteta života građana Crne Gore i razvoja lokalne zajednice. Svi ovi programi zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana, naročito mladih.

Na razvoju programa volontiranja i volonterske politike u Crnoj Gori bavimo se zadnjih dvanaest godina. ADP-Zid je nosilac svih razvojnih dokumenata u Crnoj Gori kada je po pitanju volonterizma i volonterskog rada. Imamo bazu sa velikim brojem volonetra sa teritorije Crne Gore. Veliki broj volontera aktivno učestvuje u programskim aktivnostima organizacije, često i sami inciraju neke od njih. Kroz sve naše programe mogu da se ukljuce i korporativni volonter, za koje i razvijamo programe.

Godišnju nagradu za korporativno volonteranje od 2007. godine dodjeljujemo svake godine u decembru mjesecu, kao jednu od kategorija Godišnje nagrade za volontiranje.

ADP-Zid programe volontiranja i razvoja zajednice organizauje i realizuje na teritoriji cijele Crne Gore.

Za sve informacije, pojašnjena ili prezentaciju programa pozovite nas ili dođite kod nas.

Composed with the HTML Editor

More in this category: Ponuda servisa »