facebook  twitter

O tretmanu

24 Apr 2014
32586 times

Problem i teškoće koje se javljaju kada kockanje pređe granicu zabave, rješavaju se angažovano-šću cijele porodice tokom minimum šest mjeseci. 

Osobe i problemske situacije u kojima se nalaze su specifične, pa se i program tretmana usklađu-je sa situacijom i potrebama svakoga ko potraži pomoć u Savjetovalištu.

Opšti koraci u tretmanu su: 

- dijagnostičko ispitivanje - dolazak do ključnih podataka na osnovu kojih se pravi konkretan plan i program tretmana;

- uspostavljanje apstinencije;  

- uspostavljanje zdravog ritma življenja: vraća-nje poslu, obrazovanju, druženju sa prijateljima i porodicom; 

- distanciranje od kockanja; 

- prevencija recidiva;

- psihoedukacija;

- poboljšanje kvaliteta života.

Problem sa kockanjem utiče i na članove porodice, samim tim postoji poseban program za njih koji obezbjeđuje potrebnu i specifičnu pomoć i podršku. Problemi sa kockanjem se mogu desiti svima. Granica između zabave i problema je tanka, a zašto je neko pređe i teško se vraća nazad zavisi od osobe do osobe. Kada nastanu neki problemi usled kockanja prvi je znak da  je osoba prešla granicu.

Probleme sa kockanjem je moguće riješiti. Ipak, oni se neće riješiti sami od sebe. I ne možete ih riješiti sami, kao što ne možete sami sebi da popravite zub koji Vas boli. Kao što idemo u zubarsku ordinaciju kada imamo problema sa zubom, tako je odlazak u Savjetovalište način da se riješe problemi sa kockanjem.

Višegodišnje iskustvo nam iznova potvrđuje da oni koji prođu tretman u cjelini, kasnije tokom života nemaju problema sa kockanjem.

Za više informacija možete nas kontaktirati.