facebook  twitter

Volonterski kampovi

16 Apr 2008
29725 times

Međunarodni volonterski kamp je jedinstven oblik volonterskog rada predviđen za mlade koji žele da daju svoj doprinos razvoju sredine u kojoj se kamp realizuje, da steknu različita iskustva ili prošire svoja znanja iz neke oblasti.

Ima tridesetak različitih tipova volonterskih kampova među kojima su najučestaliji održavanje lokalne infrastukture ili tzv rekonstrukcijski volonterski kampovi (signalizacija i izrada pješačkih planinskih staza, pješačkih prelaza, održavanje i uređenje javnih prostora za rekreaciju...),

realizaciji lokalnih kampanja ili sprovođenju anketiranja, unapređenje ekoloških standarda ili ekološki volonterski kampovi (uređenje korita rijeka, čišćenje i oplemenjivanje šuma i parkova, uređenje javnih gradskih plaža, rad unutar nacionalnih parkova...), podrška pri organizovanju kulturnih i sportskih manifestacija (festivali, sportske priredbe...), arheološka istraživanja tzv arheološki volonterski kamp i sl. U skladu sa potrebama organizatora kamp može biti i kombinacija nekoliko aktivnosti.

Međunarodni volonterski kampovi se organizuju tokom čitave godine ali najviše ih se realizuje u periodu od 15. juna do 15. Septembra. Uobičajeno traju od 10 dana do maksimalno 3 nedjelje, a na jednom kampu boravi do petnaest mladih ljudi iz čitavog svijeta koji su starosne dobi između 18 i 35 godina. Ukoliko obim posla zahtijeva angažman volontera više mjeseci, onda se na jednoj lokaciji realizuje više uzastopnih kampova u smjenama od po 15-ak dana. Radni dan volontera traje od 4 do 6 sati. Jedan dan tokom trajanja međunarodnog volonterskog kampa je predviđen za ekskurziju tokom koje će volonteri bolje upoznati kraj u kome se volonetsrki kamp realizuje. Posebna vrijednost međunarodnih volonterskih kampova je interkulturalizam i inerkulturalna razmjena imeđu volontera i lokalne zajednice.

Tradicija kampova u Crnoj Gori

ADP - Zid je od 2000 godine, u saradnji sa partnerima, do sada realizovao 141 volonterska kampa u 14 gradova u Crnoj Gori. Na njima je učestvovalo preko 1600 inostarnih volontera, a najveći broj njih je došao iz Francuske, Italije, Makedonije, Ukrajne, Slovačke, Njemačke, Holandije, Japana, Koreje, Argentine, Kanade, SAD...

ADP-Zid može da vam pomogne da organizujete i realizujete međunarodni ili lokalni volonterski kamp. Evo šta je sve potrebno.

Međunarodni volonterski kampovi kao podrška realizaciji Vaših programa i servisa

Međunarodni volonterski kamp je jedinstven oblik volonterskog rada predviđen za sve koji žele da daju svoj doprinos razvoju sredine u kojoj se kamp realizuje. Krajnji rezultat volonterskih kampova je konkretna i vidljiva promjena u lokalnoj zajednici u kratkom vremenskom periodu. Na jednom međunardnom kampu učestvuje petanest međunarodnih volontera i dva kamp lidera. Posebna vrijednost međunarodnih volonterskih kampova je inerkulturalna razmjena imeđu volontera i lokalne zajednice.

Organizacija volonterskih kampova je praktična alatka za promociju inresantnih, a još ne promovisanih turističkih destinacija u Crnoj Gori. Prostor u kojem se organizuje međunarodni volonterski kamp treba da zadovoljava određene uslove. Ako želite da realizujete međunarodni volonterski kamp našim angažovanjem stičete mogućnost da:

  • saznate šta Vam je potrebno za njegovo uspješno organizovanje;
  • obezbijedite promociju volonterskog kampa kroz tri međunaronde mreže;
  • obezbijedite potreban broj međunarodnih volontera za realizaciju kampa.

Od nas dobijate sljedeće usluge: promocija kampa, koordinacija i selekcija prijava za kamp, kontakt sa organizatorima, organizacija slobodnih aktivnosti za volontere, orjentaciona radionica za volontere, podršku volonterima da se priviknu na novu sredinu i naravno dobro osjećaju u Crnoj Gori. U sklopu ove ponude nudimo i ustpanje kamp lidera ADP-Zid za vođenje kampa.

Da biste organizovali međunarodni volonterski kamp potrebno je da izdvojite vrijeme za razgoovor sa nama, u ADP-Zidu ili u Vašoj kancelariji, tokom kojeg ćete nas upoznati sa Vašim zahtjevima i definisaćemo sve naredne korake.

Za sve dodatne informacije pozovite nas ili nas posjetite.

 

Article edited with the free online HTML composer. Please purchase a HTMLG license to remove this message.