facebook  twitter

Problem kockanja

 

Problem kockanja se može shvatiti kao "siva zona", te se lako može poricati da je riječ o zdravstveno-socijalnom problemu.

Sve jednostavniji pristup i veće mogućnosti kockanja uzrokuju i veći broj ne samo redovnih kockara, već i kockara s problemima (Karouzos W.K., 2001.).

Treba da budemo svjesni konačnih posljedica kockanja: ono uništava porodicu i ima zdravstvene posljedice.

Patološko kockanje je zdravsteni problem, a ekspanzija kockanja predstavlja značajan rizik.

Bitno obilježje poremećaja kontrole impulsa je izostanak otpora ponašanju, impulsu ili iskušenju da se napravi čin koji šteti samoj toj osobi ili drugima. Poremećaj se ogleda u tome da osoba ima rastući osjećaj napetosti i uzbuđenja prije samog čina, a za vrijeme samog čina osjećaj zadovoljstva ili olakšanja. Nakon čina mogu se, ali i ne moraju, javiti žaljenje, kajanje i osjećaj krivice.

Bitno obilježje patološkog kockanja je trajno i neprilagođeno kockanje koje unosi razdor u lična, porodična i poslovna očekivanja. Sastoji se od čestih, ponavljanih epizoda kockanja koje preovlađuju u bolesnikovom životu na štetu socijalnih, radnih, materijalnih i porodičnih vrijednosti.

Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti ICD-X prepoznata su dva poremećaja u vezi sa kockanjem i označena su šiframa:

 • Z 72.6 – kockanje i klađenje koji se povezuju sa načinom života i odnose se na problematično kockanje
 • F 63.0 – patološka sklonost kockanju kao poremećaj kontrole navika i impulsa

Tipovi kockara

Nije svako kockanje povezano sa problemima zavisnosti. Razlikujemo nekoliko osnovnih tipova kockara :

Društveno socijalni tip kockara je osoba koja kocka među prijateljima ili kolegama kroz ograničeno razdoblje, s predviđenim i prihvatljivim gubicima. Svrha kockanja je zabava, druženje, uloženi novac je sitan i nema važnu ulogu u njihovoj igri.U ovoj grupi se nalazi i tip koga nazivamo stalni kockar. To je osoba kojoj slobodno vrijeme dominantno ispunjavaju kockarske igre. Već se javljaju prvi znakovi problema kao što je zanemarivanje drugih interesovanja ili prihvatanja kockanja kao organizovanog načina nabavke novca. Sa pojavom ovih simptoma ova kategorija vrlo lako prelazi u grupu gdje kockanje ostavlja ozbiljne posljedice.

Problematični kockari su oni kod kojih je kockanje izazvalo probleme u raznim životnim područjima (veze, bračni status, zaposlenje, finansije ili zakonski problemi, zdravlje). Kockanje kod njih sve manje predstvalja zabavu, a sve više je životni stil, izazov i mogućnost zarade, ekstra prihod, sinonim za lagodan život i gotovo isključiva tema za razgovor. Ili jednostavnije, kockanje i klađenje se kod ovih kockara povezuje sa načinom života. Neki važni znaci problematičnog kockanja su:

 • povećanje stresa u kući zbog kockanja;
 • kockanje je način nabavke novca za plaćanje računa;
 • potreba za povratkom kockanju poslije dobitka;
 • kockanje do posljednjeg eura;
 • posuđivanje novca za više uloga u kockanju;
 • zanemarivanje dnevnih obaveza zbog kockanja;
 • kockanje kao bijeg od briga i problema;
 • kockanje kao vid slavlja;
 • zanemarivanje drugih interesovanja i izvora zadovoljstva.

Patološki kockari su osobe sa poremećajem kontrole ponašanja, nesposobni da se suzdrže i da kontrolišu impuls za kockanjem, a što sa druge strane uzrokuje velike probleme u brojnim područjima života. Kod njih je sam čin kockanja, nakon što se izvede obično obilježen zadovoljstvom. Kao i heroinski zavisnici, kockari u ovoj fazi gube sliku realnosti, iznova pokušavajući na sve načine da se vrate u igru, iako često znaju koliko je to pogubno za njih i okolinu.

Razlikujemo tri vrste patoloških kockara:

 • normalno patološke, bez evidencije o prethodnoj duševnoj bolesti;
 • emocionalno ranjive, koji imaju probleme i od ranije, npr. u vezama, kroz razvoj, depresiju, anksioznost ili ovisnost o drogama, pasivno/agresivno ponašanje;
 • patološko kockanje s organskom podlogom, impulzivni, koji imaju od ranije poremećaj pažnje, hiperaktivni haotičan životni stil, suicidalni, iritabilni, kriminalno ponašanje od ranije, loše veze, eksperimente s različitim drogama.