facebook  twitter

Razvoj plana za angažman u zajednici Featured

Značajno Vam je da budete aktivni učesnik u zajednici i da imate direkatni odnos sa ljudima koji koriste Vaše proizvode ili usluge. Da biste taj odnos razvili veličina kompanije, preduzeća ili institucije nije presudan faktor. Ako želite da izbjegnete grešku razvijajući taj odnos kroz sporadične akcije ili sponzorstva mi Vam nudimo da:

     • kroz strateški pristup i identifikaciju filozofije modela nastupa dobijte plan korporativnog angažmana u zajenici po DOP komponentama;
     • partnerstvo na realizaciji i komunikaciji sa građanima;
     • osiguranje partnera unutar civilnog sektora.

Vezivanjem kompanije za specifične potrebe u zajednici građani stiču povjerenje, a unutar kompanije raste zadovoljstvo jer su promjene vidljive i zaposleni direktno učestvuju u njima. Razvojem koncepta organizovanog nastupa u zajednici postajete prepoznati kao dio zajednice i aktivni učesnik u njoj. Steknite povjerenje građana kroz servisni angažman sa civilnim sektorom i direktnim angažovanjem u zajednici.

Da biste ostvarili željene rezultate potrebno da izdvojite vrijeme za popunjavanje inicijalnog upitnika koji ćemo Vam proslijediti nakon dogovornog sastanka, tokom kojeg ćete nam predsatviti šta želite da postignete u zajednici. Nakon toga nama je potrebno tri nedjelje da osmislimo plan društvene odgovornosti (angažmana u zajednici) u odnosu na Vaše zahtjeve. Prezentacija plana je ujedno je i početak naše partnerske saradnje. Realizacija ovakvog plana osim zaposlenih u kompaniji, korporativnih volontera, uključuje kroz realizaciju aktivnosti i partnersku organizaciju iz civilnog sektora samim tim njene zaposlene, korsinike i volontere.

Postanite korporativni građani!

Always clean your HTML source to avoid bad HTML. Please subscribe to HTML G to remove this message.