facebook  twitter

Pitanja i odgovori

Pitanje koje najviše interesuje građane jeste cijena legalizacije, odnosno visina komunalija koju treba da plate po m2. Cijena nije jedinstvena i varira od opštine do opštine. Mnoge opštine su donijele odluke kojima daju određene povoljnosti građanima u vidu smanjenja cijene komunalije za par desetina procenata.

Da bi se objekat mogao legalizovati, potrebno je prije svega, ukolik nije evidentiran u listu nepkretnosti, obratiti se katastru sa zahtjevom i propratnom dokumentacijom radi upisa objekta u list nepokretnosti, a po upisu objekta, podnijeti novi zahtjev i propratnu dokumentaciju za legalizaciju objekta.

Da bi se legalizovao bespravno dograđeni dio objekta, uz postojeći objekat, potrebno je uraditi elaborat za cijeli objekat, jer se on posmatra kao jedna cjelina.

Da bi se legalizovao bespravno sagrađeni sprat ili stan (obično se radi o poslednjem spratu – potkrovlje) koji pripada objektu kolektivnog stanovanja - zgrada, potrebno je uraditi elaborat za kompletnu zgradu ili ukoliko u lokalnom sekretarijatu posjeduju projektnu dokumentaciju za stambenu zgradu, onda elaborat samo dograđenog dijela zgrade koji se legalizuje.

Ne, samo vlasnici jedne nekretnine (osnovno stanovanje), koja ne prelazi 200m2 neto mogu platiti komunalije na 240 mjeseci, dok svi ostali na 120 mjeseci.

Privremeni objekti se ne mogu legalizovati, odredbe Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata predviđa legalizaciju samo glavnih i pomoćnih objekata.

Pomoćni objekat je potrebno legalizovati. To je moguće samo za one pomoćne objekte koji su u službi glavnih objekata. Pomoćni objekti ne mogu se legalizovati kao nezavisne cjeline, koje nisu u službi glavnog objekta.

EU LogoThis web site has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Association for Democratic Prosperity - Zid and can in no way be taken to reflect the views of the European Union