facebook  twitter

Promovišimo aktivno starenje

23 Aug 2023
5838 times

U našem društvu, nažalost, postoje snažni stereopi i predrasude prema starenju i starijim ljudima. Sam pojam starenje uglavnom izaziva negativne konotacije, kao što su propadanje, slabljenje, izlapelost…

Kada govorimo o starijim ljudima, kod većine prve asocijacije su: oni su teret ili trošak društva, koliko samo moramo da izdvajamo za njihove penzije… škrti su, dosadni, ’smaraju’…

Zaboravljamo koliko mi, kao pojedinci i porodice, a i kao društvo imamo koristi od njih. Prvo zbog onoga šta su sve uradili dok su bili u aktivnom dobu, previđamo da neki i te kako još rade i privređuju bilo u svojoj profesiji, ili na sopstvenom imanju, kući iako imaju više od 65 godina. Njihova finansijska i praktična pomoć svojoj djeci, unucima, rođacima je nekada i nemjerljiva. Pojedinci često volontiraju u svojim lokalnim zajednicama, pomažući onima koji su stariji i nemoćniji.

Zaboravljamo na resurse kojima stariji i te kako raspolažu i u znanjima i u vještinama i u iskustvima. Konačno, oni su ne manje značajni i kao potrošači u društvu.

Sve ovo o čemu smo sada govorili su postulati aktivnog starenja. Mi doprinosimo na različite načine promociji aktivnog starenja u okviru projekta „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici.