facebook  twitter

Ljetnja škola slovačkog jezika i kulture

29 Mar 2021
566 times

Obavještavamo sve zainteresovane da će se u periodu od 1. do 21. avgusta 2021. godine u Bratislavi održati 57. Ljetnja škola slovačkog jezika i kulture. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije nastava će se održati on-line, u periodu od 2. do 14. avgusta 2021 godine.

Organizator 57. ljetnje škole slovačkog jezika i kulture je Centar za slovački kao strani jezik, Filozofski fakultet - Univerzitet Komenskog u Bratislavi.

Izbor kandidata je u nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, koje će o izabranom kandidatu informisati Ambasadu Slovačke Republike u Podgorici, radi dobijanja prijavnog koda.
Kandidati se mogu prijaviti Ministarstvu tako što će na e-mail adresu mima.mitrovic@mpnks.gov.me poslati uvjerenje o položenim ispitima u toku studija sa prosječnom ocjenom, motivaciono pismo (najviše 200 riječi) kao i informaciju o eventualnom poznavanju slovačkog jezika.

On-line prijava je moguća na https://slovak.minedu.sk. Zainteresovani kandidati popunjavaju prijavni dio sa ličnim podacima, informacijom o izboru kursa i znanjem slovačkog jezika. Posebno treba navesti da li će nastavi prisustvovati lično i/ili on-line i upisati kod koji im je dodijeljen od strane Ambasade. Sastavni dio prijave je kratko motivaciono pismo, slika i potpisana saglasnost. Rok za podnošenje prijava je od 22. marta do 21. maja 2021. godine.

Kandidati koji su uredno popunili prijavu biće automatski informisani o prijemu i kontaktiraće ih koordinator Centra za slovački kao strani jezik (Studie Academica Slovaca - SAS). Prihvatno pismo će dobiti izabrani studenti putem e-maila ili poštom početkom juna ove godine.

U slučaju, da je broj zainteresovanih veći od ugovornih mjesta, Ministarsvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore može o tome informisati centar SAS na email adresu sas@fphil.uniba.sk. Studenti koji se nalaze na rezervnoj listi će od SAS centra dobiti prijavni kod, kako bi njihova prijava mogla biti uredno dostavljena.

Deatljnije informacije se nalaze na web adresi: http://www.fphil.uniba.sk/sas u dijelu AKTUALITY/NEWS.