facebook  twitter

Incijativa Otvorene platforme povodom izmjene Zakona o NVO

04 Apr 2017
22406 times

Podgorica, 03.04.2017

Poštovani predsatvnici medija,

Danas je “Otvorena platforma” ispred 177 crnogorskih nevladinih organizacija uputilo Premijeru, g-dinu Dušku Markoviću, inicijativu za povlačenje usvojenog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o nevladinim organizacijamana, jer zakonsko rješenje ne valorizuje ulogu, značaj i potencijal nevladinog sektora.

 

Zbog važnog negativnog socio-ekonomskog uticaja koji će izazvati ovako izmjenjen Zakon o NVO, zajedno sa izmjenama u Zakonu o Igrama na sreću, 177 nevladinih organizacija usaglasilo se oko incijative koju se nadamo da će mediji pažljivo prenijeti široj javnosti kako bi se upoznala sa činjenicama da jedini problem nevladinog sektora nije u procentu finansiranja već da je problem usvojenog zakonskog rješenja mnogo kompleksniji! Svrha Zakona o nevladinim organizacijama je regulisanje pitanja od značaja za rad nevladinih organizacija. Zakon prevashodno treba da bude funkcionalan, primjenjiv i da odgovori na potrebe aktera na koje se odnosi.
Predložena rješenja izmjena zakona nijesu sprovodljiva, ne predviđaju mehanizme saradnje javnog i nevladinog sektora osim kroz formu finansiranja, ne predviđaju razvoj civilnog sektora, a sa druge strane su izuzetno neracionalna i što je najznačajnije uvode u avanturu egzistenciju nevladinog sektora, naročito organizacija koje se bave razvojem zajednice, zaštitom i podrškom prava grupa u riziku.
Tekst usvojenog Predloga zakona sa korekcijama koje “Otvorene platforme” predlaže bi osigurale dobijanje dugoročnog i kvalitetnog rješenja koje će osigurati razvoj participacije građana i odgovoriti potrebama doprinosa nevladinog sektora u razvoju i funkcionisanju zajednice. Ovo je interes, kako institucija, tako i građana i NVO koje u značajnoj mjeri zastupaju njihove interese. Neafirmativni ambijent u kojem se nalaze navladine organizacije može dovesti do smanjenja kvaliteta života građana u Crnoj Gori, izostanka demokratskih principa funkcionisanja, praćenja I unapređenja javnih politika.

Svjesni potrebe decentralizacije planiranja međusektorske saradnju, ali I potrebe izgradnje partnerstva institucija i nevladinog sektora u pravcu daljih reformi i razvoja društva, ali svjesni vlastitog potencijala, dolje navedene potpisnice nudile su I nude vlastito učešće u pripremi rješenja kako bi regulisali pitanja koje ovaj zakon nije obuhvatio a to su:
a) Registar NVO koji će biti u funkciji praćenja parametara razvoja, barem onog dijela koji izrazi spremnost da dobija sredstva iz budžeta, ali i baze koja će olakšati administrativne poslove nevladinim organizacijama, a sve u skladu sa Strategijom za razvoj NVO;
b) Fond za finansiranje NVO kroz koji će se realizovati akcije Javnih politika, ali i operativno finasiranje, pružanja servisa u skladu sa potrebama građana na lokalnom nivou, uključujući predloge inovativnih projekata čime se ne bi ugrozilo postojanje najvećeg dijela nevladinog sektora koji zadovoljava potrebe različitih ciljnih grupa ali nije dostigao administrativne kapacitete da bude podržan od EU fondova, pa trenutno provođenje njihovih programa zavisi od količine novca koju građani Crne Gore prokockaju. Fond treba da se omogući kontinuirano, ili u više ciklusa, razmatranje i odobravanje inicijativa;
c) Način prihodovanja i izdvajanja za Fond za finansiranje NVO;
d) Jasne upute za uspostavljanje saradnje i finansiranje neprofitnog sektora od strane javnih preduzeća;
e) Fleksibilnost u omogućavanju dohodovnih aktivnosti koje su u svrhu održivosti nevladinih organizacija ;
f) Postojanje jasne adrese u vidu Ministarstva koje će se zalagati za horizontalnu komunikaciju i ostvarivanje interesa građana i nevladinog sektora u politikama koje nisu pod resornim ministarstvom (korišćenje prostora, poreska politika i olakšiće, mjerenje uticaja neprofitnog sektora i sl);
g) Definisanje Kancelarije za saradnju sa NVO kao izvršnog tijela za administrativno sprovođenje decentralizovanog sistema planiranja potreba iz javnih politika, upravljanja Fondom i servisiranja potreba civilnog sektora.

Civilnom sektoru nije potrebno prenormirano zakonsko rješenje, naročito u segmentu rješenja koja nisu testirana, već rješenja koja bi kroz izradu podzakonskih akata bila promjenjiva u skladu sa praksom (npr način izbora nezavisnih procjenjivača i sl).

Za sva dodatna pojašnjenja u vezi Zakonskog rješenja stojim Vam na raspolganju.

Ispred “Otvorene platforme”,
Igor Milošević, ADP-Zid


Potpisnici inicijative
1. Igor Milošević, Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid
2. Ajša Hadžibegović, Građanska Alijansa
3. Aleksandra Radoman, Centar za obuku I obrazovanje
4. Slobodan Simović, Humanitarac
5. Biljana Gligorić, Expeditio
6. Nataša Kovačević, Green Home
7. Rajka Cica Perović, Centar za prava djeteta
8. Slavko Milić, Centar za bezjednosna, sociološka i kriminoloska istraživanja Crne Gore Defendologija – Nikšić
9. Kerim Međedović, Agencija za Lokalnu demokratiju
10. Aida Perovic-Ivanovic, NVO Prima
11. Kneževic Savo , Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju-Podgorica
12. Marina Medojević, Fondacija BANKA HRANE Crne Gore
13. Aida Perović, Crnogorski ženski lobi
14. Edina Hasanaga Čobaj, Inicijativa mladih za ljudska prava
15. Momčilo Zeković, Savez izviđača Crne Gore
16. Maja Raičević, Centar za Ženska prava
17. Marina Lutovac, Djeca prije svega
18. Elvis Beriša, Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama - Phiren amenca"
19. Elvira Hadzibegovic Bubanja, Forum MNE
20. Anka Đurišić, NVO Staze
21. Biljana Zeković, SoS Telefon za djecu I žene žrtve nasilja
22. Vesna Lakuš, NVU Nase doba
23. Kristina Ćetković, NVO 35 mm
24. Miodrag Karadžić, Mladi ekolozi Nikšića
25. Patricia Pobrić, Naša akcija
26. Smajo Pepić, NVO Djeca enfants
27. Rasema Hekalo, NVO “Oaza” Bijelo Polje
28. Nada Ristanovic, SoS Telefon za djecu I žene žrtve nasilja
29. Milan Milanović, NVO Korak
30. Vadimir Boskovic, Libergraf
31. Samir Jaha, Mladi Romi
32. Kristina Mihailović, Udruženje Roditelji
33. Blažo Crvenica, Biciklo.me
34. Vladan Golubović, Cazas
35. Milica Petričević, NVO Safra
36. Džemal Perović, Mogul, Ulcinj
37. Aleksandar Šime Dedović, Alfa centar
38. Elvis Ramusović, NVO Tolerancija Berane
39. Anđelija Lučić, CDT - Centar za demokratsku tranziciju
40. Bojana Jokić, LGBT Forum Progres
41. Milorad Radenović, Centar za energetsku medicine
42. Mirsela Tomić, NVO Udruzenje za razvoj civilnog drustva Bijelo Polje
43. NVO Djeciji edukativni cenrtar Pcelica
44. Marta Anđelić, NVO Adria Bar
45. Asmir Čindrak, Zeleni gaj, Rožaje
46. Rasim Luboder, Građanska inicijativa mladih
47. Đuldana Bero, Dječiji edukativni centar “Pčelica”
48. Tanjo Masoničić, Izviđački odred 24 Novembar, Bar
49. Velida Hodžić, NVO „Ikre“
50. Nusret Tahirović, NVO „Veritas“
51. Halil Markišić, NVO „Priroda i baština“
52. Amela Demić, NVO „Pravac“
53. Almir Šutković, Centar za regionalni razvoj Rožaje
54. Asmir Kadrović, Centar za edukaciju djece i mladih, Rožaje
55. Dževdet Luboder, Planinska organizacija „Runolist“, Rožaje
56. Novak Govedarica, NVO „Agora“, Budva
57. Savo Martinović, „Nezavisna građanska inicijativa“, Budva
58. Jelena Kuljača, Talija MNE, Budva
59. Jovan Mitrović, Civilni centar Crne Gore, Budva
60. Nataša Atanasov, Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju – Puževa kućica“, Budva
61. Udruženje paraplegičara Podgorica
62. Marijana Bulatović, NVU “Niti od zlata”, Bijelo Polje
63. Aleksa Minić, Razvojni centar Bijelo Polje
64. Miroslava Radović, NVO “Niti”, Bijelo Polje
65. Vinko Mihailović, “Urbani kult”, Budva
66. Slobodan Šabeljić, NVO “Fenomeni”, Kolašin
67. Duško Raketić, NVO “Tango Natural Montenegro”
68. Dejvid Sejdović, Fondacija “Ruka prijateljstva”
69. Sanja Mrkić, NVO Priroda
70. Senka Domović Bulut, NVO “Urban nova”
71. Marina Vuksanović, NVO “Nada”
72. Miljan Marković, AIESEC
73. Mileta Radovanić, Fabrika mladih
74. Marijana Blečić, Pedagoski centar Crne Gore
75. Milena Perošević, Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka
76. Slobodan Tomašević, Centar kreativnih vještina
77. Darka Vučević, Demokratski centar Andrijevice
78. Andjala Krivokapic, Centar za razvoj preduzetnistva
79. Bosko Obradovic, NVO Buducnost je mlada
80. Srdjan Lovrić, Amaterski klub Luna
81. Sead Muslic, Sacuvajmo sjever
82. Ksenija Lazarevic, Sjeverna strana
83. Sonja Krivokapic, NVO Pravo na zdravlje
84. Danijela Bozovic, NVO Ne skreci od puta ka sreci
85. Sabahet Pilica, NVO Otpor
86. Almir Martinovic, NVO Muzicka bastina
87. Stefan Jokic, NVO Dar
88. Sanija Novovic, Trece doba
89. Nikola Čabarkapa, Eko pokret
90. Natasa Obradovic, Vratimo radost
91. Marija Boskovic, Obojimo djeciju srecu
92. Safet Adzibulic, Bihorski parlament
93. Azra Hrapovic, NVO Adriatic stars
94. Jasmin Jevric, NVO Bolji zivot
95. Džemo Kojić, NVO Bogicevica
96. Ljubinka Bujisic, NVO Korak ispred
97. Sadija Muslic, Bure i oluje
98. Adis Spahic, NVO Crnca BP
99. Goran Joksimovic, Centar za preduzetnistvo
100. Azra Drndar, NVO Gluvonijeme osobe
101. Milija Bozovic, Osmijeh za sve
102. Nikola Pesic, Misli drugacije
103. Velibor Kastratovic, Zajedno protiv korupcije
104. Mileta Boskovic, NVO Zavisnost ima lijek
105. Mirjana Merdovic, NVO Vratimo snagu starima
106. Milena Milatovic, Struja radosti
107. Milica Ašanin, Novi početak je nova nada
108. Marija Krsanac, NVO Uz pravu energiju nije kasno
109. Bojan Ralevic, Budimo humani
110. Nikoleta Mandic, Edukacijom do zdravlja
111. Edin Corce, NVO Odlucnost pobjedjuje
112. Danilo Popovic, Za zivot bez zavisnosti
113. Mladen Malisic, Stvarnost
114. Milorad Bozovic, NVO Kriminal nije rjesenje
115. Nikola Popovic, NVO Ko uci znace
116. Milos Bubanja, NVO Atletikom do uspjeha
117. Milina Kovacevic, Udruzenje Ruke, Herceg Novi
118. Asja Šašić, NVO Aut
119. Gina Masoničić, NVO Povjerenje
120. Miljan Mijović, Omladinski centar Herceg Novi
121. Shefika Djoni, NVO Globalna mreža “Albanske žene”
122. Vladimir Otašević, Mreža za istraživanje organizovanog kriminla I korupcije “Lupa”
123. Aleksandar Jerotić, NVO Pandora, Herceg Novi
124. Dušan Varda, Mediteranski centar za ekološki monitoring
125. Vedran Krnić, Omladinski kulturni centar Herceg Novi
126. Vuk Iković, Crnogorsko društvo ekologa
127. Nerma Šuvakić, Centar za razvoj mladih
128. Ljilja Radunović, Eko centar Delfin
129. Velibor Ivanović, Za vode Podgorice
130. Pedagoški Pedagoški centar Crne Gore, Marijana Blečić
131. Nikoleta Bošković, NVO Zinak
132. Sabra Dečević, Djeca Crne Gore
133. Milan Mijajlović, Odred izviđača “Njegoš”
134. Jela Radović, Don Bosko centar
135. Ljiljana Raičević, Sigurna Ženska kuća
136. Saša Mijović, NVO 4Life
137. Ilinka Otašević, NVO Naša Budućnost Nikšić
138. Ruždija Strujić, NVO"Bonum" Pljevlja
139. Mreza NVO za afirmaciju evropskih integracionih procesa
140. Aleksandra Krivokapić, NVO Nikšićko udruženje za zaštitu životinja
141. Stana Scepanovic, NVO Zenska alijansa za razvoj
142. Omladinski klub Nikšić, Miroslav Stanišić
143. Eko-Logic, Aleksandar Novović
144. Omladinski klub Berane, Milena Aković
145. Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić
146. Stanica Lončar, Zračak Nade
147. Smiljana Radusinović, Udruženje starih zanata I vještina “Nit”
148. Alija Šljuka, NVO Alternativa Pljevlja
149. Ivan Šekularac, NVO “Jelovica”
150. Milisav Korać, NVO “Naša Inicijativa”
151. Milisav Korać, NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju”
152. Darko Jovović, NVO “Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju”
153. Milijana Šćekić, NVO “Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju”
154. Vučeta Korać, NVO “Udruženje mještana i prijatelja sela Vuča”
155. Vukota Jašović, NVO “Društvo dobrovoljnih davalaca krvi” Podgorica
156. Milorad Šekularac, NVO “Udruženje manjinskih akcionara I radnika TUP Brskovo”
157. Velizar Obradović, NVU “Iskra života”
158. Vesko Berat, “Udruženje roditelja za podršku I pomoć djeci sa posebnim potrebama”
159. Aleksandra Marjanović, Crnogorska fondacija za HIV
160. Aleksandra Šćekić, NVO “Hrabro srce”
161. Jovana Čvorović, Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić
162. Milica Nenezić, Ženska akcija
163. Biljana Radović, “Centar za povjerenje”
164. Jovanka Dojić, “Nepsis”
165. Dragan Nikčević, NVO “ Siguran korak Nikšić”
166. Jelena Krivčević, Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije
167. Jovana Đurišić, NVO “9. decembar”
168. Anka Vukićević, NVO “Ljepota zdravlja” Nikšić
169. Borko Ojdanić, Centar ekoloških inicijativa, Berane
170. Igor Rakčević, Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore
171. Miloš Marković, NVO Aktivna zona
172. Vezira Ćosović, NVO “Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama Rozaja”
173. Zoran Pavićević, NVO “Kosmos”
174. Lidija Kusovac, Udruženje gorana Podgorice
175. Maja Erenji, NVO “Ruke”
176. Pavle Orović, NVO “Eko Bjelasica”, Bijelo Polje
177. Jovana Janjušević, Centar za zaštitu I proučavanje ptica