facebook  twitter

Human security Summer School

12 Jun 2014
14569 times

Ljetnja škola na temu ‘’Humanizovanje sigurnosti’’ održana je po prvi put u Sarajevu od 4-9 Juna kao dio Peace Event-a 2014. Organizacija same škole predstavljala je zajednički napor organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Francuske, Grčke, Kosova, Makedonije, Srbije, Velike Britanije, Turske i naše zemlje.

Ljetnja škola je organizovana u sklopu mreže organizacija u sklopu projekta pod nazivom ‘’Mreža građana za mir, pomirenje i ljudsku sigurnost’’ podržane od strane Evropske komisije i fondacije za otvoreno društvo, tako su uporedo sa školom partneri na gore pomenutom projektu održavali i sastanke. Škola je bila otvorena za aplikante iz BiH, Bugarske, Grčke, Makedonije, Srbije, Turske i Crne Gore.

Cilj ove škole je bio da se okupe aktivisti, praktikanti i istraživači da diskutuju i izlažu na temu ljudska sigurnost i shodno rezultatima naprave praktična rješenja u pokušaju da učine svijet boljim mjestom. Neke od tema koje je škola obuhvatila su ručno oružje, privatna sigurnost, zatvorene zajednice, nacionalna sigurnost, manjak povjerenja u javne institucije i novi urbani pokreti protesta. Ova škola je takođe poslužila članovima organizacija koji učestvuju u projektu da se još više upoznaju sa konceptom ljudske sigurnosti kako bi aktivirali što veći broj ljudi što u samoj organizaciji što u zajednici.

Osim predavanja i radionica, u sam program škole su bili uključeni odlasci na predavanja na sam Peace Event gdje su gostovali neki od vodećih ljudi na polju human security-ja još od samog uspostavljanja HS koncepta 90-ih godina prošlog vijeka. 

Text composed with the best HTML Editor. Please subscribe for a HTML G membership to remove this message.