facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Radionica "Kako se osloboditi treme?!" koju organizuje ADP-Zid biće održana u četvrtak, 10. maja, od 17 do 20 sati u  našim prostorijama u Podgorici.

U Tirani su se 7. i 8. maja sastale organizacije, nosioci 18 projekata za čiju realizaciju su dodijeljeni grantovi kroz prvi poziv za regionalne projekte Western Balkans Foundation, radi potpisivanja ugovora i zvaničnog početka implementacije projekata.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u hotelu „Centre Ville“, u sklopu regionalnog projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, organizovala prvi Nacionalni forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu kreiranja aktivnih mjera i povećanja zapošljavanja mladih.

Učešće na prvom Nacionalnom forumu imali su predstavnici ministarstava, relevantnih državnih institucija, kao i zainteresovanih strana iz privatnog i NVO sektora. Forum su otvorili izvršna direktorica ADP-Zid g-đa Sanda Rakočević, program menadžer u Delegaciji EU u Crnoj Gori g-din Roman Botard, direktor Zavoda za zapošljavanje g-dine Suljo Mustafić i g-din Boban Gledović ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Učesnici Nacionalnog foruma saglasni su da je potrebno stvoriti prostor zainteresovanim stranama iz privatnog i civilnog sektora da učestvuju u kreiranju i implementaciji aktivnih mjera zapošljavanja; da je međusektorska saradnja kako na državnom, tako i na lokalnom nivou od ključnog značaja za uticaj na zapošljivost i zaposlenje; da je aktivne mjere zapošljavanja potrebno kreirati na lokalnom nivou od strane lokalnih biroa rada uvažavajući sve karakteristike i specifičnosti lokalnih sredina i tržišta rada; da je potrebno raditi na mnogo većoj informisanosti korisnika aktivnih mjera zapošljavanja o postojanju i zakonskoj definisanosti istih kako bi bile dostupne mnogo većem broju nezaposlenih lica; da je mlade potrebno prepoznati kao posebnu kategoriju i kreirati posebne aktivne mjere zapošljavanja mladih; da je nužno postavljanje pravilnih indikatora koji bi mjerili efekte sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja kako bi preko kvalitativnih pokazatelja došli do procjene uspješnosti programa; da je potrebno zakonski definisati pojam radne prakse; da je potrebno raditi na podizanju svijesti o potrebi za cjeloživotnim učenjem i razvojem karijere; da je potrebno pružiti podršku mladim u ostvarivanju ekonomske i socijalne sigurnosti kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zaposlenja; da je potrebno regulisati pravni okvir kada je u pitanju obavljanje radne prakse; da je potrebno raditi na jačanju međusektorske saradnje u cilju pružanja usluga karijernog vođenja i savjetovanja; da je potrebna podrška u razvoju karijere i preduzetništva; i, da je potrebno uspostavljanje integrisanog i holističkog sistema podrške mladima za tranziciju ka dostojanstvenom zaposlenju.

Projekat WEB4YES, koje je finansijski podržan od strane Evropske komisije, je regionalna inicijativa usmerena na osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u donošenju odluka i predlaganje izmjena u politici zapošljavanja mladih u šest zemalja Zapadnog Balkana. ADP-Zid projekat realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, kao koordinatorom projekta i partnerima kao što su NGO Lens (Kosovo), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Institut za omladinski razvoj – KULT (Bosna i Hercegovina), Nacionalni omladinski savet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska).

Konkurs za posao

24 apr 2018
ADP – Zid u programu pozitivnih društvenih promjena u zajednici ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u oblasti turizma, u razvoju servisa okrenutih građanima, zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email zid@zid.org.me sa naznakom prijava po konkursu. 

Javna tribine na temu “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” u okviru projekta ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”, održane su u petak, 20. aprila 2018. godine u Danilovgradu i Nikšiću. 

Na tribini u Nikšiću su govorili: Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Aleksandar Šipčić (Programski asistent - ADP Zid), Marko Čanović (Direktor direktorata za stanovanje - Ministarstvo održivog razvoja i turizma), Nebojša Adžić (v.d. sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine)

ADP-Zid raspisuje konkurs za sve zainteresovane mlade ljude, koji će biti angažovani u servisu za podršku mladima za postizanje veće zapošljivosti, kroz uspostaljen integrisan i holistički sistem podrške - online platformu karijernog savjetovanja i karijerni telefon.  

Javna tribina na temu „Legalizacija bespravno sagrađenih objekata“ biće održana u petak, 20. aprila, sa početkom u 15h u sali 1 SO Nikšić. Cilj skupa je približavanje građanima proces legalizacije, kao i pružanje mogućnosti da postave pitanja koja se tiču nejasnoća oko samog procesa.

SALTO SEE RC u partnerstvu sa Erasmus+ Youth in Action Nacionalnim agencijama Njemačke, Makedonije i Slovenije i Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid, koja je Erasmus+ Youth in Action Kontakt tačka za Crnu Goru, organizuje Drugi Europe-Western Balkan Youth Meeting, koji će se održati u Podgorici, u periodu od 23. do 25. maja 2018.
 

Trening je održan od 16. do 18. marta 2018. godine u Verde Complex-u. Na treningu je učestvovalo preko 20 učesnika iz različitih gradova Crne Gore uz učešće stručnih predavača iz ove oblasti.

Na treningu su učesnici imali prilike da nauče i shvate koncept i pristup prostornog planiranja i urbanizma, da se upoznaju sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekat i koji su to najčešći problemi i uzorci bespravne gradnje kao i potencijalnim rješenjima o legalizaciji.

Takođe, učesnici su detaljno prošli kroz korake pokretanja postupka legalizacije, kao i kroz probleme koji se mogu javiti kod samog postupka. Govorilo se o naknadama za korišćenje prostora i alternativnom smještaju.

ADP- Zid, od januara 2018. godine sprovodi projekat ”Jačanje prava pristupa građanima pogođenim
spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. Projekat je finansiran od strane
Evropske unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za
demokratiju i ljudska prava (EIDR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS) Cilj projekta je da doprinese
izgradnji konsenzusa o kontroverznoj oblasti politika , u sferi zaštite ekonomskih i socijalnih prava grupa,
posebno ranjivih kategorija stanovništva.Osim toga, cilj je da se kroz zagovaranje politika, koje
spriječavaju negativne posljedice nekontrolisane privatizacije I liberalizacije dobara, kao što su pravo na
stanovanje, pravo na vodu, hranu pruži podrška građanima, koji žive pod rizikom siromaštva.
AGENDA
Petak, 16. 03. 2018. godine
12:00 - 12:45 Predstavljanje ciljeva treninga, očekivanja
12.45 - 14:00 Prostorno planiranje, građevinsko zemljište i urbanizam – arhitekta Miodrag Bajković
14:00 Ručak
15:00 - 16:00 Sadržaj Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata – Marko Čanović, direktor
Direktorata za stanovanje
16:00 - 16:15 Pauza za kafu
16:15 - 17:00 Izazovi u primjeni koncepta prostornog planiranja u Zakonu o planiranju i izgradnji
objekata – Sonja Dragović, magistrica studija urbanizma
17:00 Sumiranje dana
Subota, 17. 03.2018. godine
10:00 – 10:45 Politika socijalnog stanovanja i nelegalna gradnja – Igor Milošević
10:45 -11:15 Osnovi legalizacije - Benefiti legalizacije, šta se mora a šta ne mora legalizovati, orto foto
snimak, gdje ide novac od legalizacije – Vladimir Bošković
11:15 - 11:30 Pauza za kafu
11:30 -12:15 Postupak legalizacije, rješavanje svojine nad zemljištem i ostali problem, koji se mogu
javiti kod postupka legalizacije - Vladimir Bošković
12:15 - 13:00 Regularizacija, naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, statička i seizmička
stabilnost - Vladimir Bošković
13:00 Ručak
14:00 - 14:45 Modeli odluka Opština – Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka Odbora
za prostorno planiranje
14:45 - 16:00 Simulacija prikaza procesa legalizacije
16:00 – 17:00 Alternativni smještaj i plaćanje naknade za korišćenje prostora
17:00 Sumiranje dana
Nedjelja, 18. 03. 2018.
10:00 - 12:00 Razgovor o spornim situacijama u procesu legalizacije – g- đa Radmila Lainović,
Ministarstvo turizma i održivog razvoja, Sanja Živković, Zajednica opština Crne Gore - sekretarka
Odbora za prostorno planiranje
12:00 Pauza za kafu
12:15 - 13:00 Osnovi komunikacije - Sanda Rakočević, ADP – Zid
13:00 Ručak
14:00 – 15:30 Role play
16:30 h Zaključci

ADP – Zid u programu socijalnih politika i zagovaranja ima upražnjeno radno mjesto. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju radno iskustvo u praćenju politika, kreiranju rješenja i zagovaranju za njihovo sprovođenje da pošalju svoju biografiju sa referencama na email zid@zid.org.me. Konkurs nije namješten.

 

Zadaci i odgovornosti:

Praćenje procesa kreiranja i sprovođenja socijalnih politika koje su u fokusu rada organizacije;

Predlaganje rješenja i zagovaranje za njihovo sprovođenje;

Zagovaranje  za povećavanje odgovornosti aktera u procesu sprovođenja socijalnih politika;

Razvoj politika i servisa po principima humane bezbijednosti pojedinca/ke;

Izrada monitoringa i izvještaja o evaluaciji programa;

Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;

Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;

Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;

Puno radno vrijeme.

 

Potrebne kvalifikacije i vještine:

VSS
Radno iskustvo u oblasti socijalnih politika;
Znanje engleskog jezika;
Rad u MS office;
Prebivalište u Crnoj Gori;
Sposobnost timskog rada;
Minimum 2 godine iskustva u radu u EU projektima;
Organizacione i komunikacione sposobnosti.

Svi kandidati čije prijave budu zadovoljavale kriterijume navedene u opisu pozicije, biće kontaktirani.

ADP – Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici. Razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana.