facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

U okviru kampa „Mladi za održivi razvoj“, koji je počeo 27. avgusta, a trajaće do 31. avgusta, u organizaciji NVO Udruženje građana Polja i opštine Mojkovac, predstavljen je značaj građanskog aktivizma i akcija LDIM kao pozitivan primjer za razvoj lokalne zajednice. 
 
Naime, kamp za mlade ljude iz Mojkovca, Kolašina, Šavnika, Pljevalja i Bijelog Polja, održan je u Kampu Rabrenović i okupio je 20 mladih ljudi, koji su učestvovali u brojnim akcijama i aktivni su volonteri u svojim lokalnim zajednicama, a samim tim i dobri promoteri građanskog aktivizma među svojim vršnjacima, ali i široj zajednici. 
 
Predstavnica ADP – Zida, Mirela Kalamperović, održala je predavanje na temu: “Značaj volonterizma za razvoj lokalne zajednice, pozitivni primjeri iz svijeta”, približivši mladim ljudima vrijednosti volonterskog rada, kroz primjer akcije koja je u Crnoj Gori 2016. godine okupila 11 000 ljudi koji su udruženim snagama i voljom radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. 
 
Na ovaj način ADP – Zid je promovisao najveću građansku akciju u svijetu koja će biti organizovana i u septembru ove godine, a već treći put u Crnoj Gori, i upoznao mlade ljude sa pozitivnim društvenim promjenama koje nastaju zbog ovakvih akcija, te sa njihovom ulogom u tom procesu i stvaranju svijesti o aktivnom građanstvu. 

U toku kampanje za LDIM 2016, organizovani su različiti događaji sa ciljem da različitoj publici pojasne i predstave koncept akcije i značaj same akcije za Crnu Goru. 

Jedan od tih događaja je bio prijem za predstavnike međunarodne zajendice u Crnoj Gori, predsjednike crnogosrskih opština i koordinatore akcije u svojim gradovima, upriličen 11. 04. 2016. Prijem je organizovan u Dvorcu Petrovića na Kruševcu u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš i Ambasadom Savezne Republike Njemačke. Prijem je bio prilika da se predstavnici međunarodne zajednice upoznaju sa konceptom „Let’s do it Montenegro!“ i odluče na koji način mogu da podrže pripremu i realizaciju akcije.

Tokom prijema, prisutni su imali priliku da pogledaju promotivne spotove, upoznaju  se sa planovima organizatora, uživaju u klasičnoj muzici i razgovaraju međusobno o načinu saradnje i viđenju akcije. 

 

Da biste učestvovali u programu, trebalo bi da se prijavite putem web stranice www.erasmusentrepreneurs.eu.
Ovaj vodič je posebno razvijen kako bi Vam pružio pravac o tipu i nivou detalja informacija koje treba podnijeti kako biste osigurali visok nivo kvaliteta aplikacija.

Jedno od čestih pitanja sa kojima se susreću organizatori akcije Let’s do it! jeste da li jedan dan može da doprinese da živimo u boljem i zdravijem okruženju. Zatim, građane muči i to šta dalje nakon Svjetskog dana uklanjanja otpada, kako uticati dugoročno na navike pojedinaca i kako spriječiti dalju katastrofu.

Erasmus za mlade preduzetnike je program razmjene za preduzetnike koje finansira Evropska unija. Osoba kojoj ste Vi domaćin dobija grant i Vaše preduzeće nema nikakve troškove. Ovo Vam pruža priliku da podijelite iskustva sa novim preduzetnicima koji će raditi sa Vama u Vašoj sopstvenoj bazi.

Da biste učestvovali u programu, trebalo bi da se prijavite putem veb stranice www.erasmusentrepreneurs.eu. 
Ovaj vodič je posebno razvijen kako bi vam pružio detaljne informacije o procesu registracije.
Ovaj program ti pruža šansu da radiš sa iskusnim preduzetnikom iz druge zemlje Evropske Unije kako bi poboljšali  vještine koje su ti potrebne za razvijanje biznisa. Tvoj boravak u inostranstvu može trajati između jednog i šest mjeseci.

Svjetski dan uklanjanja otpada, održaće se 14. septembra 2018, kada će milioni ljudi iz 150 zemalja ustati i boriti se protiv problema sa nelegalnim otpadom, tako što će učestvovati u čišćenju puteva, parkova, plaža, šuma i riječnih obala. Hiljade zajednica će djelovati kao jedna, kreirajući moćan “zeleni talas” koji se prostire od Novog Zelanda do Havaja.

Cilj Svjetskog dana uklanjanja otpada nije samo bolje upravljanje otpadom, već i da se podignu lokalna i globalna svijest o ozbiljnosti situacije. Što je još važnije, cilj je da podrži i poveže novu generaciju lidera u zajednici koji su spremni da zajedno djeluju i pronađu trajna rješenja.

“Čišćenje plaža i javnih površina zvuči kao nešto što je već urađeno. Ali, naša misija je da nije potrebno samo čišćenje, već oslobađanje od otpada, za opšte dobro. Ljudi su jedina vrsta koja je u mogućnosti da proizvede nešto što se ne koristi od ostatka ekosistema – otpada. 80% plastike koja se u ovom trenutku nalazi u okeanima dolazi sa kopna, tako da je potrebno da počnemo odatle radeći ruku pod ruku sa lokalnim zajednicama” – rekla je Heidi Solba, jedan od lidera LDIW pokreta i članica organizacionog tima Svjetskog dana uklanjanja otpada.

Svjetski dan uklanjanja otpada je građanska akcija vođena odlučnim ljudima koji su osnaženi tehnologijom. U pripremi za 14. septembar, globalna zajednica koristi tehnologiju za mapiranje lokacije, količine i vrste otpada koji treba ukloniti i upravljati njime. Aplikacija omogućava da svako brzo i jednostavno može da mapira nelegalni otpad u svom okruženju, i time pruži dragocjene podatke organizatoru čišćenja i vizualizaciju nelegalnog otpada, na lokalnom i globalnom novou. Takođe, aplikacija omogućava korisnicima da kreiraju događaj na određenom području za 14. septembar, što ih čini odgovornim za pripremu i izvršavanje konkretnog događaja, uključujući i pronalaženje najboljeg načina za uklanjanjem prikupljenog otpada. Izazov brige o sakupljenom otpadu 14. septembra je veliki, posebno u mjestima koje nemaju sistem upravljanja otpadom.

Otpad koji se nalazi na ulicama često završi u okeanima. Procjenjuje se da 80% otpada koji se nalazi u okeanima je posledica neupravljanja otpadom sa plaža i vodenih tokova. Zbog toga, zajednički rad na kopnu lokalnih lidera, vlada i organizacija je prvi hitan korak u zaštiti okoline, vodenih i kopnenih površina.

LDIW je nastao u Estoniji 2008 godine, kada je 50 000 građana očistilo cijelu državu za nekoliko sati. Od tada, model “jedna država – jedan dan” se proširio širom svijeta i predstavlja jedan od najbrže rastućih civilnih pokreta u svijetu. Do danas, skoro 140 država i 20 miliona ljudi se priključilo naporima da uklone nelegalni otpad u svom okruženju.

 

Ne tako lijepe činjenice:

●           Gotovo polovina plastike koja postoji danas na svijetu, proizvedena je u poslednjih 15 godina.   (Nacionalna Geografija, Jun 2018)

●            Plastični otpad teži da se akumulira u krugu centru okeana. Okrug Sjevernog Pacifika, na primjer, je prikupio tzv. “Velika mrlja od otpada na Sjevernom Pacifiku”, koja je sada oko tri puta veća od Francuske (približno 700.000 do 1.6 miliona kvadratnih kilometara)

●            Svake godine 4,8 – 12,7 miliona tona plastike pronađu put do okeana od priobalnih područja i rečnim tokovima. To je 15 kesa otpada punih plastike na svakom metru u svim prioblanim linijama na svijetu. Ako se sav ovaj otpada poređa u liniju kamiona, linija će se proširiti oko svijeta 24 puta. (Jemma Jambeck, Univerzitet u Gruziji, 2015)

●            To je takođe jednako bacanju otpada iz jednog kamiona u okean svakoga minuta. Ako se ne preduzme akcija, očekuje se da će se povećati na dva kamiona svakog minuta do 20130 i na 4 svakoga minuta do 2050. (Izvještaj Ellen MacArthur Fondacije, 2016)

●            Od sve plastike ikad proizvedene, samo je 9% reciklirano. (Jemma Jambeck, Nacionalna Geografija, 2018)

●            Više od 3.5 biliona ljudi nema elementarne servise za upravljanje otpadom (ISWA, Globalizacija i Upravljanje otpadom, 2012)

Podsjećamo da se 2016. godine ovoj akciji u Crnoj Gori odazvalo više od 11 000 građana, a 2014. njih 3100, koji su uklonili više od 1850m3 otpada u 21 opštini, pa smo time ohrabreni da i ove godine sinhronizovano radimo na rješavanju problema u zajednici.

Cilj ove akcije je podsticanje svih građana Crne Gore, bez obzira na godine i posao koji obavljaju, i bez obzira na porijeklo i različite pripadnosti, na aktivnije učešće u životu svoje zajednice. Akcija želi da pokaže da malim doprinosom možemo velike stvari učiniti realnim. Svaka od opština u Crnoj Gori ima veliki problem sa odlaganjem i trajnim saniranjem otpada. Nelegalno odlaganje otpada dovelo je do značajnog devastiranja životnog prostora i svakodnevno dovodi u opasnost mnoge građane. Ovaj problem može se riješiti samo zajedničkim i organizovanim djelovanjem. 

Pozivamo sve organizacije, institucije, škole, klubove i kompanije, da se i ove godine priključe najmasovnijoj građanskoj akciji u svijetu!

Planiranje karijere

Kada planirate karijeru, važno je da znate gdje želite da budete.