facebook  twitter

Mladi volonteri, pomažući drugima, pomažete sebi da nam svijet bude ljepši!

21 nov 2017
98785 puta
Mr Miodrag Banović, dobitnik prošlogodišnje nagrade u kategoriji volonter godine poručuje mladim ljudima da aktivnim angažmanom pomažu sebi, drugima i utiču na dobrobit društvene zajednice.
 
U aktuelnom vremenu, kada se gotovo sve komercijalizuje, apelujem na mlade da ne gledaju na sve kroz prizmu interesa, da pomažu drugima  i da time otvaraju nove koridore za prosperitet društvene zajednice. Vjerujem da će pokrenuta društvena valorizacija volonterskog angažovanja djelovati podsticajno na mlade i da će kod njih pokrenuti plemenitost, podstaknuti ih na identifikaciju sopstvene potrebe za pomoć drugima i da će to doživljavati kao ličnu satisfakciju.
 
Nagrada nije sama sebi cilj, ali ne treba ići ni „đonom“ prema nagradi. Elemetarna kultura poznaje pojmove hvala, molim, izvini...ali ne kao nagradu, već kao tekovinu savremene civilizacije u interpersonalnoj komunikaciji koja nema cijenu.
 
Nagrada ne treba da bude mjerljiva jer onda je bezvredna. Najveća i najvažnija nagrada je ona koja se ne može vrednovati, a koja stimulativno djeluje na mlađe generacije u cilju podizanja svijesti o značaju i potrebi da se angažujemo za opštu dobrobit društvene zajednice sa idealizovanim ciljem, da jednoga dana svi budemo volonteri !
 
Srećno u bolju budućnost!