facebook  twitter

Realizovana radionica o karijernom vođenju i savjetovanju u gimnaziji "Stojan Cerović"

15 nov 2017
99299 puta
ADP-Zid je realizovao info sesiju i radionicu o karijernom vođenju i savjetovanju u gimnaziji "Stojan Cerović" u Nikšiću.
 
Učenicima četvrtog razreda ove škole predstavljen je rad Servisa za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju, online platforma i rad na telefoskoj liniji "Karijerni telefon" koja je uspostavljena sa ciljem pružanja podrške mladima u procesu tranzicije iz sistema obrazovanja ka tržištu rada. Telefonska linija je otvorena utorkom i petkom u periodu od 12:30 - 16:30 časova. Jedan od ciljeva realizacije info sesije i radionice bio je i osvješćivanje mladih o ličnoj odgovornosti u procesu razvoja karijere i predstavljanje koncepta cjeloživotnog učenja.
 
Servis za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju je formiran u sklopu projekta "Angažuj se", koji sprovodi ADP-Zid uz podršku Direktorata za mlade, Ministarstva  sporta.