facebook  twitter

Konkurs za posao - Servis za aktivno starenje

27 mar 2023
13726 puta

ADP-Zid traži odgovornu, empatičnu, komunikativnu, kreativnu osobu koja će voditi i nadgledati razvoj i sprovođenje servisa za aktivno starenje. Uspješan/a kandidat/kinja će sarađivati sa ciljnom grupom i drugim zainteresovanim stranama u implementaciji servisa kako bi osigurali da su usluge koje servis pruža realizovane efikasno i da su usklađene sa potrebama ciljne grupe.

Kratak opis odgovornosti

 • Praćenje i implementacija aktivnosti u sklopu servisnog programa;
 • Praćenje nivoa zadovoljstva ciljne grupe koja je uključena u aktivnosti servisa;
 • Uspostavljanje i održavanje odnosa sa partnerima u zajednici radi koordinisanog i integrisanog rada sa drugim resursima;
 • Procjena potreba korisnika servisa, izrada prijedloga i planova koji su prilagođeni individualnim potrebama svakog korisnika;
 • Osiguravanje efikasne upotrebe resursa;
 • Praćenje procesa pruženih usluga radi osiguravanja kvaliteta servisa;
 • Izvještavanje o napretku svih programa i aktivnosti koje se realizuju u skolu servisa;
 • Praćenje politika i inovacija koje se tiču ciljne grupe;
 • Predlaganje unaprijeđenja sprovođenja servine ponude i njeno inoviranje.

Selektovana osoba će biti odgovorna za planiranje, organizovanje i koordinaciju usluga za aktivno sterenje. Uključujući pružanje podrške . Selektovana osoba će takođe biti odgovorna za praćenje i evaluaciju usluga koje servis nudi, kao i za izradu izveštaja o radu. Kao i ostvarivanja saradnje sa drugim pojedincima, organizacijama i institucijama radi poboljšanja i proširivanja seta usluga za aktivno starenje.

Potrebne kvalifikacije:

 • Završene osnovne ili magistarske studije iz psihologije, socijalnog rada, andragogije ili srodnih područja;
 • Znanja i vještine iz oblasti savjetovadno-terapijskog rada;
 • Najmanje jedna godina iskustva u radu sa ciljnom grupom, po mogućnosti u neprofitnom ili državnom sektoru;
 • Izražene komunikacijske i organizacione vještine, uz sposobnost timskog rada;
 • ad u MS office;
 • Prebivalište u Crnoj Gori.

Biografiju sa referencama treba poslati email-om na zid@zid.org.me do 6/04/2023.god.