facebook  twitter

BC4ESE - Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-socijalno preduzetništvo

30 maj 2022
22346 puta

Glavni fokus projekta BC4ESE je zadovoljenje potreba organizacija iz regiona Zapadnog Balkana koje rade sa mladima.

Lokalnim organizacijama je potrebna podrška u jačanju svojih kapaciteta kako bi mogle da budu predvodnici u sprovođenju novih aktivnosti neformalnog učenja. Podsticanjem saradnje između osam partnera projekat će doprinijeti razvoju prekogranične saradnje i podizanju kapaciteta organizacija kako iz programskih, tako i partnerskih zemalja.

Kroz projekat BC4ESE težimo izgraditi kapacitete za promociju eko-socijalnog preduzetništva i razvoj alata i metodologija neformalnog obrazovanja. Time ćemo podstaći mlade ljude da se uključe u eko-socijalno preduzetništvo kroz razvoj svojih mekih, preduzetničkih i digitalnih vještina, čime će se omogućiti bihejvioralne promjene prema individualnim preferencijama, kulturnim vrijednostima i podizanje svijesti o održivom razvoju i životnim stilovima.

REZULTATI PROJEKTA

Projekat će proizvesti četiri isprepletena rezultata: O1: E-knjiga (analiza), O2: Edukativna e-knjiga (gemifikovano obrazovanje za eko-socijalno preduzetništvo), O3: Interaktivna web platforma (Eco-SE-E-lab), O4: Online obuka za neformalno obrazovanje za mlade praktikante. Kroz realizaciju aktivnosti i četiri rezultata planirano je da se uključi 600 pojedinaca (iz javnog, privatnog i civilnog sektora), 250 mladih praktikanata i na kraju 60 mladih ljudi za pilot testiranje.

KONZORCIJUM

Partneri na ovom projektu imaju za cilj uspostavljanje inovativnog okvira u oblasti digitalnog obrazovanja mladih, zasnovanog na principima neformalnog obrazovanja, kao što su učenje zasnovano na igricama i obrazovanje po uzoru. Ovaj međusektorski eko-društveni razvoj će omogućiti lokalnim organizacijama, mladim praktikantima i mladim ljudima da aktivno doprinesu pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju ciljanih područja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Belgiji i na Kipru. Ovo će poboljšati kapacitete partnera za razvoj i implementaciju visokokvalitetnog digitalnog rada sa mladima koji podučava i promoviše eko-socijalno preduzetništvo u partnerskim zemljama.

Projekat je finansijski podržan od Evropske unije kroz program Erasmus+.