facebook  twitter

Prilike - Poziv za kompanije

26 maj 2021
34754 puta

ADP-Zid implementira program Prilike uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku Fondacije TUI Care.

Program Prilike ima za cilj da omogući adolescentima u Crnoj Gori, koji imaju 17-19 godina i trenutno pohađaju 3. i 4. razred srednje škole, učešče na praktičnoj obuci i job-shadowingu, kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvoj karijere i pripremili se za tržište rada.

Nakon uspješne realizacije pilot programa Prilike u 2016. godini, uz podršku 55 kompanija u Crnoj Gori koje su ugostile 700 adolescenata, ovom prilikom želimo da pozovemo kompanije da učestvuju u novom ciklusu programa koji će se realizovati tokom 2021. godine.

Pozivamo kompanije da učestvuju u programu i pruže Priliku adolescentima da u njihovoj kompaniji učestvuju u job shadowing ili programu praktične obuke u trajanju od 2 dana do 2 nedjelje, u kontinuitetu, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta i interesovanja cijenjene kompanije. Ujedno, kompanija se može opredijeliti da ugosti jednog/jednu ili više adolescenata i adolescentkinja u različitim sektorima ili da pruži sveobuhvatno iskustvo tokom praktične obuke ili job-shadowinga.

Vremenski okvir i realizacija planiranih aktivnosti biće usaglašeni sa mogućnostima kompanije, sa predviđenim početkom aktivnosti već tokom juna 2021. S tim u vezi, ADP-Zid će pružiti administrativnu podršku tokom čitavog procesa, od planiranja do organizacije i evaluacije bilo koje od dvije planirane aktivnosti za adolescente. Ujedno, predviđena je i organizacija inicijalnog treninga za kompanije i adolescente, prije početka praktične obuke ili job shadowing-a.

Planirano je da se prijavljivanje adolescenata i adolescentkinja omogući kroz javni poziv, kako bi adolescenti iskazali interesovanje za različite biznis sektore i, shodno tome, zanimanja.

Pilot program Prilike ukazao je na važnost biznis zajednice, odnosno kompanija u Crnoj Gori kao resursa za osnaživanje adolescenata u pogledu odabira karijere, pružajući im kontinuiranu podršku za učešće u ličnom ali i razvoju društva. Podrška kompanija programu Prilike predstavlja i značajan doprinos poboljšanju položaja adolescenata, njihovom daljem razvoju, učešću na tržištu rada i u društvenim procesima, ali i opredijeljenost da kompanije budu inkluzivne i otvorene za ideje i društveni razvoj oko 85.000 adolescenata i adolescentkinja u Crnoj Gori.

Svjesni smo da COVID-19 pandemija nameće ograničenja u pružanju podrške za realizaciju programa Prilike. Svakako, cilj nam je da zajedno sa kompanijama omogućimo bezbjedno okruženje za adolescente uz poštovanje svih aktivnih epidemioloških mjera.

Kompanije zainteresovane za učešće u programu, mogu se prijaviti putem linka OVDJE.

Rok za prijavu je 25. novembar 2021. godine.

Za sve dodatne informacije o programu Prilike i potencijalnom učešću možete nas kontaktirati kontaktirate putem e-maila na: zid@zid.org.me; voc@zid.org.me ili telefonom na 020/207 – 130 svakog ponedjeljka do petka od 8-16 časova. Potrudićemo se da zakažemo telefonski poziv ili sastanak u skladu sa vašim predlogom.