facebook   twitter

Ključne kompetence

10 nov 2015
20477 puta

Kljucna kompetencija je od bitne vaznosti za tri aspekta zivota:

  • licno ostvarenje i razvoj tokom citavog zivota (kulturni kapital): 
    kljucne kompetence moraju pojedincima omoguciti ostvarivanje vlastitih individualnih ciljeva koje im namecu njihovi licni interesi, aspiracije i zelja da nastave ucenje tokom citavog zivota;
  • aktivna gradjanska svijest i ukljucenost (drustveni kapital): 
    kljucne kompetence trebaju svakom pojedincu da omoguce da kao aktivni gradjani ucestvuju u drustvu;
  • sposobnost zaposljavanja (ljudski kapital): 
    sposobnost svakog pojedinca da na trzistu rada dobije pristojan posao.

Osim posjedovanja konkretnih osnovnih vjestina za ostvarivanje nekog konkretnog zadatka, potrebne su fleksibilnije, genericke i prenosive kompetence koje ce pojedincu dati citav sklop vjestina, znanja i stavova koji su primjereni pojedinoj situaciji. 

Kljucne kompetence su prenosivi multifunkcionalni sklop znanja, vjestina, nadarenosti i stavova koji su potrebni svim pojedincima za njihovu licni razvoj, ukljucivanje u drustvo i zaposljavanje.

Kljucne kompetence koje se smatraju neophodnim za uspjesno ucestvovanje u drustvu, definisane su kao genericke ili transverzalne kompetence. Odnose se na bolje upravljanje vlastitim ucenjem, sklonost ucenju, pristup i mogucnost upravljanja vlastitim ucenjem, na drustvene i medjuljudske odnose i komunikaciju, motivaciju itd. 8 kljucnih kompetenci su: 
 
Komuniciranje na maternjem jeziku - Komunikacija je sposobnost izrazavanja i tumacenja misli, osjecaja i cinjenica u usmenom i pismenom obliku (slusanje, govorenje, citanje i pisanje) i lingvisticko uzajamno djelovanje na odgovarajuci nacin u citavom nizu drustvenih i kulturnih sadrzaja – obrazovanje, posao, kuca i slobodno vrijeme. 

Komuniciranje na stranom jeziku - u velikoj mjeri ima istu dimenziju vjestina komuniciranja na maternjem jeziku: temelji se na sposobnostima razumijevanja, izrazavanja i tumacenja misli, osjecaja i cinjenica u usmenom i pismenom obliku (slusanje, govorenje, citanje i pisanje) u odgovarajucem nizu drustvenih sadrzaja – posao, slobodno vrijeme, obrazovanje – u skladu sa zeljama i potrebama pojedinca. Komuniciranje na stranom jeziku zahtijeva vjestine poput posredovanja i interkulturnog razumijevanja. Stepen uspjesnosti je razlicit u ove cetiri dimenzije, izmedu pojedinih jezika i s obzirom na lingvistcko okruzenje i nasljedje pojedinca. 

Matematicka pismenost i osnovna znanja iz nauke i tehnologije - Matematicka pismenost je sposobnost sabiranja, oduzimanja, mnozenja, dijeljenja i izracunavanja omjera pri mentalnom i pismenom izracunavanju u svrhu rjesavanja niza problema u svakodnevnim situacijama. Naglasak je na procesu a ne rezultatu, na aktivnosti a ne znanju. 

Daljim razvijanjem matematicke kompetence, zavisno od konteksta, ona ukljucuje sposobnost i spremnost koristenja matematickih oblika misljenja (logicko i prostorno razmisljanje) i prikazivanje (formula, modela, konstrukcija, grafikona/dijagrama) koji imaju univerzalnu primjenu kod objasnjavanja i opisivanja stvarnosti.

Naucna kompetenca je sposobnost i spremnost da se upotrijebe sklop znanja i metodologija koji se koriste u nauci da bi se objasnio svijet prirode. 

Tehnoloska kompetenca se tumaci kao primjena znanja da bi se promijenilo prirodno okruzenje u odgovoru na uocene ljudske zelje ili potrebe.

Digitalna kompetenca - podrazumijeva sigurnu i kriticnu upotrebu elektronskih medija na poslu, u slobodnom vremenu i komuniciranju. Ova kompetenca je povezana s logickim i kritickim razmisljanjem, visokim nivoom vjestine upravljanja informacijama i dobro razvijenom vjestinom komuniciranja.

Kako se uci - Uciti kako se uci predstavlja sposobnost i umijece organizovanja i uredivanja vlastitog ucenja, bilo pojedinacno ili u grupama. To ukljucuje umijece ucinkovitog raspolaganja vlastitim vremenom, rjesavanje problema, sticanje, procesuiranje, ocjenjivanje i asimiliranje znanja te primjenu novog znanja i vjestina u razlicitim kontekstima – kod kuce, na poslu, u obrazovanju... Uopsteno, uciti kako se uci znacajno doprinosi uspjesnom upravljanju vlastitom karijerom. 

Medjuljudska i gradjanska kompetenca - Medjuljudska kompetenca obuhvata sve oblike ponasanja kojima treba ovladati da bi pojedinac uspjesno i konstruktivno mogao ucestvovati u drustvenom zivotu i rjesavati probleme kada je to potrebno. Medjuljudske vjestine su nuzne za uspjesnu interakciju izmedu dvoje ili vise ljudi i primjenjuju se u javnoj i privatnoj sferi zivota.   

Opseg gradjanskih kompetenci je siri od medjuljudskih zbog njihovog postojanja na drustvenom nivou. Mogu biti opisane kao skup kompetenci koje pojedincu omogucavaju ucestvovanje u gradjanskom i drustvenom zivotu. 

Preduzetnistvo - ima aktivnu i pasivnu komponentu: ono ukljucuje sklonost da sami unosimo promjene i sposobnost da prihvatamo, podrzavamo i prilagodjavamo inovacije vanjskih ucesnika. Preduzetnistvo podrazumijeva prihvatanje odgovornosti za vlastite postupke bilo pozitivne ili negativne, razvijanje strateske vizije, postavljanje ciljeva i njihovo postizanje kao i motivisanost za njihov uspjeh. 

Kulturno izrazavanje - podrazumijeva prihvatanje vaznosti kreativnog izrazavanja ideja, iskustava i osjecaja u citavom nizu medija, ukljucujuci muziku, tjelesno izrazavanje, knjizevnost i prakticnu umjetnost.