facebook  twitter

ADP Zid realizovao konferenciju"Karijerno vođenje i savjetovanje u Crnoj Gori i regionu"

23 nov 2017
99744 puta

ADP Zid je realizovao konferenciju na temu:"Karijerno vođenje i savjetovanje u Crnoj Gori i regionu", sa ciljem da  se razmijene iskustva u pružanju usluga karijernog vođenja i savjetovanja i predstave aktivnosti projekta "Angažuj se", koji se sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i Direktorata za mlade.  

Uvodničari na konferenciji bili su predstavnici ADP Zid-a, Ministarstva sporta i Direktorata za mlade i Ministarstva prosvjete. Tokom panel diskusije Aleksandra Đurović, predstavnica BOŠ-a iz Srbije dala je osvrt na Strategiju karijernog vođenja i savjetovanja u Srbiji, predstavila rad Karijernog centra i rezultate istraživanja koje je sprovedeno u srednjim školama.

Jasmina Antić Atanasovsi predstavila je primjere dobrih praksi u Makedoniji i istakla da je program karijernog vođenja i savjetovanja prošlo dvanaest hiljada učenika. 

Učesnice konferencije bile su i predstavnice Centra za stručno obrazovanje Jelena Knežević i Ljiljana Garić. Knežević je istakla da je karijerno vođenje i savjetovanje osnov za bolju konkurentnost, veću uključenost, brzo zaposlenje i aktivno građanstvo. Garić je predstavila projekat EPALE, u sklopu kog je razvijena online platforma za učenje odraslih. 

Jedan od panelista bio je i Dragan Goranović, vršnjački savjetnik koji je angažovan u radu Sevisa za pružanje podrške u karijernom vođenju i savjetovanju koji funkcioniše u sklopu ADP Zid-a. Goranović je iznio svoja iskustva u radu sa mladima. Istakao je da mladi u Crnoj Gori nemaju dovoljno informacija o mogućnostima koje im se nude na tržištu rada i da se najčešće javljaju sa pitanjima o stručnom osposobljavanju, polaganju državnog ispita i sticanju licence.