facebook  twitter

Najčešća pitanja na intervjuu za posao

21 nov 2017
80003 puta
Prije odlaska na intervju ključno je da se pripremite, bez obzira na to da li imate prethodna iskustva sa intervjua ili ne.
 
Na prvom mjestu, informišite se o kompaniji, njenoj djelatnosti, ciljevima, uspjesima. Uglavnom sve to ćete pronaći na internetu. Nakon toga, sumirajte vaša poslovna iskustva, ali i lične osobine, vaše ciljeve, ambicije, razmislite kako biste ih najadekvatnije predstavili, koje primjere biste izdvojili. Razmislite i kako sve to zvuči nekome ko to prvi put sluša i kakav utisak ostavljate.
 
Osnovni ili prvi krugovi intervjua su najčešće prepoznatljivi po nekim osnovnijim (opštijim) pitanjima jer se intervjuer upoznaje sa vama. Na kraju prvog ili na nekim narednim razgovorima, možete očekivati da će pitanja biti sve usmjerenija, konkretnija i pronicljivija. Ali krenimo redom...
 
"Kažite nam nešto više o sebi" – je pitanje koje se gotovo uvijek prvo postavi, a nakon toga mogu da uslede:
 
Pitanja o karakteristikama vaše ličnosti
Navedite tri riječi koje vas opisuju? Potkrijepite ih nekim primjerima.
Da li ste takmičarskog duha?
Koje osobine smatrate bitnim za ovu poziciju?
Da li ste organizovani?
Šta su vaše glavne prednosti/slabosti?
Šta je ono što ste radili u prošlosti, a što pokazuje da imate inicijativu?
Opišite jedan svoj dan...
Koji je vaš cilj u životu?
Šta je za vas najveći izazov?
Kako podnosite poraz?
Čime se ponosite?
Kako primate kritiku?
 
Pitanja koja opisuju vaša znanja i vještine
 
Opišite, konkretno, situacije kada ste upotrijebili određenu vještinu da riješite problem. Kakav je bio rezultat?
Da li posjedujete odgovarajuće vještine za karijeru koju želite? Koje su to vještine?
Šta biste radili ukoliko... (pitanja vezana za situacije koje Vas mogu očekivati na budućem poslu)
U kojim univerzitetskim aktivnostima ste aktivno učestvovali? Šta ste iz njih naučili?
 
Pitanja koja opisuju vaš odnos sa drugim ljudima
 
Da li ste timski igrač?
Da li se dobro slažete sa drugima? Navedite primjer...
Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto?
Po vašem mišljenju, šta je neophodno da bi jedan tim dobro funckionisao?
Navedite nam jedan rezultat koji ste ostvarili kao član nekog tima. Koja je bila vaša uloga u timu?
Navedite primjer konfliktne situacije u kojoj ste učestvovali. Kako se ta situacija razriješila?
 
Pitanja o (bivšem i budućem) poslodavcu  i kompaniji
 
Opišite idealnog šefa...
Kakav biste voljeli da bude vaš šef?
Kakav odnos ste imali sa šefom na prethodnom radnom mjestu?
Šta znate o ovoj kompaniji?
U čemu ste najviše/najmanje uživali na vašem prethodnom poslu? Zašto?
Zašto želite da napustite kompaniju u kojoj sada radite?
Da li posjedujete preporuke od vaših prethodnih poslodavaca?
 
Pitanja koja pokazuju vaš stav o poslu i karijeri
 
Kakav je vaš stav o prekovremenom radu?
Da li volite da radite u tačno određenom radnom vremenu?
Šta vas motiviše da radite?
Šta je to što posjedujete, a što bi vas učinilo uspješnim u budućoj karijeri?
Zašto ste zainteresovani za rad u ovoj profesiji?
Zašto bih zaposlio baš vas?
Šta možete donijeti mojoj organizaciji?
Koliku platu želite/očekujete?
Opišite vaš koncept profesionalnosti. Kako vidite sebe profesionalno za 5 godina? 10 godina?
 
Pitanja vezana za ponašanje (bihejvioralna pitanja)
 
Pitanja vezana za ponašanje se zasnivaju na pretpostavci da se ponašanje u budućnosti može predvidjeti načinom na koji ste se ponašali u prošlosti. Naravno, okolnosti i situacije se mijenjaju, ali sve u svemu, ponašanje koje opišete u odgovoru će se tumačiti kao očekivano ponašanje ili reakcija u sličnoj situaciji, u budućnosti.
 
Komunikacija
 
Prepričajte mi situaciju kada ste morali saopštiti odluku menadžmenta koja se vašem timu nije dopadala. Kako ste im saopštili tu odluku?
Recite mi nešto o najtežem kupcu kog ste ikada morali da uslužite. Šta je bio problem, kako ste se vi postavili i kakav je bio ishod?
Kada ste poslednji put izgubili strpljenje? Zašto? Kakav je bio rezultat?
Dajte mi primjer kada su se prilikom diskusije vašoj ideji snažno protivili. Kako ste reagovali?
 
Inicijativa i kvalitet rada
 
Možete li da opišete projekte ili zadatke koji su završeni zbog vašeg truda i zalaganja? Koliko su ti projekti bili uspješni?
Da li ste postavili nivo kvaliteta izrade zadataka za sebe, i ako jeste, kako?
 
Liderske vještine i organizacija
 
Dajte mi primjer kada ste uspješno identifikovali i realizovali poslovnu priliku van postojećeg biznisa?
Recite mi nešto o vremenu kada ste morali da preuzmete odgovornost za grupu ljudi kako bi ostvarili posebno važan rezultat?
Koji stil upravljanja najviše volite da primjenjujete i zašto?
Prilikom organizovanja svog vremena, kako određujete šta predstavlja prioritet?
Opišite iskustvo koje vas je učinilo najzadovoljnijim kada ste pokušali da dobijete podršku rukovodstva za ideju ili prijedlog. Kakva je bila situacija i kakvi su bili rezultati?
Opišite najpozitivniji tim u kom ste ikada radili. Navedite razlog.
 
Rješavanje problema
 
Sjetite se primjera kada ste neki radni zadatak loše obavili. Šta ste uradili? Kakav je bio rezultat?
Opišite nam tri tipa problema koje rado riješavate.