facebook  twitter

Na press konferenciji u ADP-Zid-u predstavljeni rezultati projekta "Angažuj se"

01 nov 2017
99973 puta

Organizacija ADP-Zid je predstavila mr Nenadu Koprivici, direktoru Direktorata za mlade, Ministarstva sporta rezultate projekta „Angažuj se“ i organizovala press konferenciju.

U uvodnom dijelu Igor Milošević, koordinator programa istakao je da je ADP-Zid radio više različitih istraživanja na temu nezaposlenosti mladih i da je jedan od segmenata razvoj vještina. Po Euro barometru: oblast vještine i kvalifikacije, mladi su dominantno zainteresovani za radno osposobljavanje,  (20% mladih smatra da je karijerno vođenje jedan od najznačajnijih elemenata koji vodi do adekvatnog zapošljavanja. U vještine upravljanja karijerom spadaju svjesnost o mogućnostima, svjesnost o sebi, donošenje odluka, prevladavanje promjena i transverzalne (meke vještine), a ADP-Zid se u početnoj fazi programa bazirao na razvoju svjesnosti o mogućnostima koje se nude u obrazovanju i tržištu rada, kao i razvijanja svjesnosti o sebi kod mladih. Ministarstvo sporta je kroz Strategiju za mlade  2017-2021. prepoznalo ovaj segment kao bitan kada je u pitanju razvoj zapošljivosti kod mladih, pa se nadamo da će u narednom periodu ovakav program prepoznati i druge institucije koje se dominantno bave obrazovanjem i zapošljavanjem.

Mr Nenad Koprivica, direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta zahvalio se na pozivu i izrazio zadovoljstvo dinamikom kojom se projekat realizuje i do sada realizovanim aktivnostima. On je prisutne upoznao sa aktivnostima Direktorata za mlade i ukazao da kvalitet zivota mladih u velikoj mjeri zavisi od toga koliko im je uspjesna tranzicija od skole do posla. Jedan od prioriteta Strategije za mlade jeste uspostavljanje sistema podrske mladima za tranziciju ka dostojanstvenom zaposlenju, sto znaci da je potrebno razviti model za promovisanje online karijernog savjetovanja. Zbog toga je Direktorat za mlade putem Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade opredjelilo sredstva u iznosu od 5329 eura za projekat ADP ZID-a ''Angazuj se“.

Maja Lješnjak, psihološkinja, navela je da je u Crnoj Gori kao jedan od problema sa kojim se mladi susreću prilikom zapošljavanja i nedovoljna informisanost o mogućnostima koje se nude na tržištu rada i da je u ADP-Zid-u počeo sa radom Servis za podršku u karijernom vođenju i savjetovanju. Servis je oformljen sa ciljem informisanja i pružanja podrške mladima u procesu identifikovanja sopstvenih vještina i njihovog razvoja.

Mirela Kalamperović, koordinatorka na projektu istakla je da je cilj organizacije da kroz projektne aktivnosti radi na osnaživanju mladih u pogledu građenja profesionalnog identiteta i upravljanja razvojem karijere. Kreiran je website angazujse.info koji će omogućiti svim mladim ljudima da se informišu o zаnimаnjimа, procjenama sopstvenih vještinа, mogućim putanjama razvoja kаrijere, trendovimа i stаnju nа tržištu rаdа, obrаzovnim progrаmimа i dobiju savjete za dalji razvoj i povežu sa vršnjacima koji su u sličnoj situaciji. Realizovana je obuka zaposlenih iz ADP-Zid tokom koje su psiholozi i socijalni radnik stekli vještine karijernog vođenja i savjetovanja i biće osposobljeni za izradu individualnog karijernog plana. Počeo je sa radom „Karijerni telefon“ – telefonska linija za konsultativno karijerno savjetovanje. Za potrebe rada „Karijernog telefona“ sprovedena je regrutacija, selekcija i trodnevna edukacija vršnjačkih savjetnika. Svakog utorka i petka u periodu od 12:30 do 16:30 časova na broju 067 210 848 dežuraće vršnjački savjetnici koji će mladim osobama obezbijedi podršku i informacije u cilju podizanja njihove individualne kompetentnosti i konkurentnosti pri zapošljavanju. Na održanom promo događaju u Rožajama, učenici i profesorski kadar gimnazije „30. septembar“ imali su priliku da se upozanju sa temom cjeloživotnog učenja i karijernog vođenja i savjetovanja, a sa mladim srednjoškolcima je urađen i individualni karijerni plana. U narednom periodu će biti organizovani promo događaji u južnoj i centraloj regiji, kao i regionalna konferencija u novembru u Podgorici.