facebook  twitter

Let's do it Montenegro!

10 okt 2017
106256 puta

Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid (Adp-Zid) u partnerstvu sa Ministartsvom održivog razvoja i turizma realizaciju akcije „Let's do it Montenegro“ 20.maja u periodu od 09.00 do 15.00h. Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u akcji pozvani su da na akciju uključe i članove svoje porodice.

Za realizaciju akcije za sve učesnike obezbijeđene su rukavice, kese, voda i zabava sa ručkom nakon akcije. Na lokalitetu gdje bude upriličena zabava u Podgorici biće nekoliko bendova, animacija za djecu, časovi plesa i sl.

Do sada se u realizaciju akcije uključile Studio Bild, Metropolis, Fondacija Petrović Njegoš, ERSTE bank, DHL, Voda Suza, Mtel, Elko Tim, Defacto, Gradjanska Alijansa, Opština Podgorica, Butterfly finance, Turisticka Organizacija Podgorice...

Cilj „Let’s do it Montenegro!” akcije je podsticanje svih građana Crne Gore, bez obzira na godine i posao koji obavljaju i bez obzira na porijeklo i različite pripadnosti, na aktivnije učešće u životu svoje zajednice. Akcija želi da pokaže da malim doprinosom možemo velike stvari učiniti realnim. Ova akcija nije ekološkog karaktera (iako doprinosi rješavanju i takvih problema), već stavlja akcenat na socijalnu koheziju, umrežavanje ljudi i različitih subjekata u društvu.

“Let’s do it Montenegro!” je kampanja za povećanje razumijevanja pojedinaca o potrebi da uzmu učešće u rješavanju problema u zajednici, uključujući izazov unapređenja životne sredine i zaustavljanja stvaranja divljih deponija u bilo kom dijelu naše lijepe ekološke države. Akcija se sinhronizovano realizuje u 23 opštine tako da se očekuje da će ova akcija okupiti više hiljada ljudi. „Let's do it Montenegro!“ akcija biće realizovana 20. maja 2016., zamišljena je kao integracija zajednice. Ovo je prvi događaj ovih razmjera u Crnoj Gori i za cilj nema samo uklanjanje otpada iz naših prepoznatljivih šuma, planina, gradova, mora i obale već promociju aktivnog učešća građana u životu zajednice.

”Let’s do it!” nije samo akcija ADP-Zida već svih crnogorskih građana odnosno svih aktera u lokalnoj zajednici. Akcija je bazirana na građanskom aktivizmu i vektorski je usmjerena od lokalne zajednice ka svim zainteresovanim stranama. Uspješnost realizacije akcije leži u odgovornom uključivanju partnera na nacionalnom i lokalnom nivou.

U organizaciji ADP-Zid, 10. maja 2014. u Crnoj Gori je realizovan „Let’s do It Mediteran!“ najmasovnija akcija ikada, koja je u 6 primorskih gradova okupila oko 3100 građana, opštinska preduzeća, 30-ak privatnih preduzeća, škole, sportske i ronilačke klubove i zahvaljujući kojoj je na trajne i privremene deponije, prema procjenama, dopremljeno oko 530 tona otpada. Prevashodno se radilo o plastičnom i papirnom otpadu, a sa pojedinih lokacija uz pomoć mehanizacije uklonjen je i građevinski šut, kao i otpad organskog porijekla. Ekonomska protivvrijednost svega onoga šta je urađeno zahvaljujući akciji ,,Let’s Do It Montenegro” je 89 000 eura, dok je za samu realizaciju akcije utrošeno 10,700.00 eura.