facebook  twitter

Pisanje motivacionog pisma

10 okt 2017
103959 puta

Uloga motivacionog pisma

Kada se prijavljujete za posao, neophodno je da uz radnu biografiju priložite i motivaciono pismo i jedino u tom slučaju će Vaša prijava biti potpuna.

Motivaciono pismo Vam pruža mogućnost da se lično obratite poslodavcu.

Predstavlja Vas kao ozbiljnu, komunikativnu, profesionalnu osobu i pruža mogućnost da zainteresujete poslodavca da pročita Vaš CV.

Motivaciono pismo nekada ože da bude presudno u selekciji, jer Vas ono odvaja od preostalih kandidata.

Uloga motivacionog pisma je da razjasni i dopuni činjenice iz Vaše biografije.

Motivacionim pismom imate šansu da detaljnije predstavite svoja znanja i vještine, kao Vaš mogući doprinos razvoju organizacije u kojoj konkurišete za posao.

Odgovorite na zahtjeve poslodavaca

U motivacionom pismu je potrebno da uskladite svoje profesionalne ciljeve, mogućnosti, znanja i vještine sa potrebama i planovima poslodavca.

Poslodavac, čitajući motivaciono pismo obično želi da stekne uvid u to:

  • Da li posjedujete potrebne kvalifikacije i obrazovanje
  • Da li posjedujete određene vještine npr, vještne timskog rada i komunikacije
  • Da li posjedujete relevantno radno iskustvo-ovo podrazumijeva i obavljenu praksuili volontiranje
  • Zašto ste odabrali baš njihovu poziciju

Prije nego što počnete da pišete motivaciono posmo, od suštinskog je značaja da promislite šta je to što poslodavac traži i želi da prepozna kod prijavljenih kandidata.

Uz pripremu biografije, potrudite se da pronađete koje su vještine i radno iskustvo navedeni u uslovima konkursa.

Odvojite vrijeme i i odgovorite zašto vam je interesantna kompanija/organizacija u kojoj konkurišete. Pokažite posodavcu da ste se dobro informisali u medijima, na internetu, kod prijatelja ili poznanika.

Vaše motivaciono pismo će ostaviti pozitivan utisak ukoliko imate nešto što će zainteresovati čitaoca, predstavljate sebe jasno navodeći zbog čega je dobro da poslodavac izabere baš Vas (predstavite ukoliko posjedujete relevantna dostignuća i iskustvo, dajte primjer koji će potkrijepiti ono što ste naveli, koristite rječnik koji priliči osobi Vaše struke i nivoa obrazovanja). Insistirjte na dugoročnim ciljevima.

Forma motivacionog pisma

Motivaciono pismo je logična dopuna i nastavak Vaše biografije, ali ne i njena prepričana verzija.

Motivaciono pismo je formalnog tona.

Posvetite dovoljno vremena osmišljavanju i pisanju motivacionog pisma , ono bi trebalo da bude jasno i sažeto.

Nikako nemojte navoditi svoje vještine ili lične karakteristike bez vodoljivog dokaza (opisane situacije u kojima ste pokazali odrešenu vještinu ili karakteristiku)

Ukoliko svoju prijavu šaljete poštom, adresu na koverti odštampejte kao i samo Motivaciono pismo.

Prije nego što počnete da pišete motivaciono posmo, od suštinskog je značaja da promislite šta je to što poslodavac traži i želi da prepozna kod prijavljenih kandidata.