facebook  twitter

Poziv za učešće u Regional Youth Trail

22 jul 2022
11828 puta

Otvoren je poziv za učešće u Regionalnom Youth Trail program koji se održava u Albaniji u period od 24-27. avgusta 2022. godine.

Svi koji žele učestvovati u programu moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:


1. Imati između 18-30 godina;
2. Biti iz regiona Zapadnog Balkana (WB6);
3. Imati dobro znanje engleskog jezika;
4. Pripadati jednoj od sledećih grupa:

· Omladinski aktivisti u oblasti demokratizacije, građanskog učešća, aktivnog građanstva, zaštite životne sredine, kulturnog nasleđa itd.
· Predstavnici omladinskih OCD
· Mladi angažovani u projektima i/ili aktivnostima/strukturama misija OEBS-a
· Mladi angažovani u projektima i/ili aktivnostima RYCO u regionu

Svi troškovi učešća u programu su pokriveni. Rok za prijavu: 25. jul 2022. godine.

Više informacija svi zainteresovani mogu naći u prilogu.