facebook  twitter

Četvrti EUSAIR Forum

15 apr 2019
16999 puta

Četvrti Forum Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR) i drugi Forum Jadransko-jonske privredne komore, gradova i univerziteta, održaće se u Budvi, 7-8. Maja 2019. godine, pod sloganom „Integracija za ljude, razvoj za region“.

EUSAIR Forum će se fokusirati na teme vezane za oblasti turizma. Učesnici će takođe imati priliku da razgovaraju o mehanizmima finansiranja za sva četiri tematska stuba EUSAIR-a kao i da razmijene konkretne ideje o budućim perspektivama Strategije.

Svake godine Forum privlači brojne zainteresovane strane, kao što su Evropska komisija i druge institucije EU, nacionalna ministarstva, regionalne i lokalne vlasti, poslovni sektor i civilno društvo, koji dijele mišljenja, razmjenjuju iskustva i raspravljaju o načinima saradnje.

Dva foruma će prethoditi Jadransko-jonskom vijeću/Ministarskom sastanku EUSAIR-a (događaj rezervisan za ministre i njihove delegacije) i drugim propratnim događajima 6. maja 2019. godine (godišnji događaj ADRION-a, radionica sa studentima novinarstva, itd.). Predstavnica ADP-Zida Ana Bulatović će govoriti o implementaciji programa Erasmus za mlade preduzetnike. Njoj će se pridružiti mlada preduzetnica Dijana Krkotić i njen mentor Pierluigi Bertotti i govoriće o iskustvima u učešću u programu.

Registracionu formu možete pronaći na ovom linku: https://www.adriatic-ionian.eu/event/4th-eusair-annual-forum/registrations/