facebook  twitter

Uspješna priča nove preduzetnice Clare Urbinati iz Holandije

07 mar 2019
14578 puta

Clara Urbinati je arhitekta iz Holandije, koja je saznala za Erasmus za mlade poduzetnike od prijatelja. Program je vidjela kao odličnu priliku da poboljša svoje vještine i znanje, da nauči nešto više o evropskom arhitektonskom tržištu, naročito o načinu rada male arhitektonske firme u inostranstvu. Odlučila je da se prijavi u martu 2018. godine.

Novi preduzetnik:                                             Preduzetnik domćin:
Clara Urbinati (Holandija)                                     Joana Valle (Portugal)
Sektor aktivnosti:                                             Sektor aktivnosti:
Arhitektonske, građevinske, inženjerske                Arhitektonske, građevinske, inženjerske
i inspekcijske usluge (Start up)                             i inspekcijske usluge

Period razmjene: 05/2018 do 08/2018
Trajanje razmjene: 2.5 mjeseca

Joana Valle iz Portugala, vlasnik je kompanije „Joane Torre do Valle“, sa sjedištem u Lisabonu. Clara ju je direktno kontaktirala kako bi predložila saradnju u okviru programa, koja je i sama bila oduševljena idejom da radi sa nekim iz drugih zemalja.

U Portugalu je stigla u maju 2018. godine gdje je upoznala Joanu i njen tim. Od početka do kraja razmjene, Clara je bila uključena u različite aspekte, od kreativnog birokratskog, do izvršnog i dizajnerskog procesa koji karakteriše arhitektonski projekat za menadžerska i organizaciona pitanja kompanije.

I Clara i Joana su zajedno radile na projekte kao što su renoviranje stanova, dizajniranje privatnih vila, radile su i na predlogu za javni paviljon. One su sarađivale od prve faze projektovanja do prezentacije konačnih dokumenata.

Ovo iskustvo je pomoglo Clari da ostvari svoje ciljeve, da se više upozna sa arhitekturom, i da istovremeno dijeli strast prema profesiji sa iskusnim arhitektima. Osim toga, Clara se susrela sa relevantnim akterima iz sektora kao što su mladi dobavljači arhitekata i lokalnih stručnjaka, što joj je pomoglo da stvori veze koje će joj biti korisne prilikom pokretanja biznisa. Sa druge strane, Joana je imala priliku da poboljša organizacione i administrativne aspekte svoje prakse, kao i da stvori produktivnije i otvorenije okruženje.