facebook   twitter

Aktivno građanstvo

10 okt 2017
20333 puta

ADP- Zid je kao nacionalni volonterski servis ostvario partnerski odnos sa 25 organizacija civilnog drustva iz 9 opština sa teritorije Crne Gore u period 2011-2012. Za 25 organizacija smo razvili ideju za volonterski servis i svi imaju razvijen sistem za ukljucivanje volontera. Sa 20 organizacija ADP-Zid je razvio održive volonterske servise. Ovo je samo dio rezultata, predstavljenih iz naše ponude, iza kojih stoje 6 mjeseci istrazivačkog rada; 11 mjeseci direktnog rada sa organizacijama na razvijanju novih ideje i poboljšavanju postojećih servisa više od 1600 radnih sati sa 25 organizacija pojedinačo u cilju dobre pripreme ponude volonterskih servisa.

Svi akteri lokalne zajednice mogu biti nosioci razvojnih projekata u zajednici i organizovanih volonterskih programa. Dok se akteri razlikuju po svojoj prirodi i načinu djelovanja, programi mobilisanja građana su u svojim osnovnim komponentama gotovo uvijek isti.

Volonterizam jeste oblik građanskog aktivizma. Volonterizam na nivou lokalne zajednice ima dvosmjernu korist:

  • Korist zajednice od volonterskih programa;
  • Korist volontera od volontiranja u zajednici.

Kroz rad sa organizacijama na lokalnom nivou i lokalnim upravama došli smo do toga da među akterima u lokalnim zajednicama itekako postoji svijest o vrijednosti i značaju volonterskih servisa za razvoj zajednice.

Učešće, u širem smislu, podrazumijeva svaku aktivnost kojom se građani aktivno uključuju u proces donošenja javnih odluka i tako utiču na kvalitet svog i života svojih sugrađana. Uključivanje ljudi u aktivnosti na lokalnom nivou i njihov direktan doprinos kroz različite volonterske aktivnosti jeste građanski aktivizam.

Volonterskim angažovanjem učesnici participiraju i utiču na rad i razvoj lokalne zajednice a dugoročno i na poboljšanje kvaliteta života u zajednici.

Pored toga, njihovo učešće može da se ogleda i u vrlo jednostavnim aktivnostima koje će doprinijeti rješavanju nekih konkretnih problema i zadovoljavanju potreba zajednice, a time unaprijediti kvalitet života u toj zajednici.

Da bi jedan organizovan volonterski program u lokalnoj zajednici bio uspješan, on mora biti dobro isplaniran, zasnovan na precizno ispitanim potrebama.

Naravno da organizovanje volonterskih programa, kao i bilo koji drugi razvojni projekat u zajednici, mora biti u skladu sa potrebama, dobro isplaniran, realan, adekvatan, inovativan. Nosioci ovih programa uvek su u situaciji da konstantno analiziraju okruženje, preispituju efekte svog rada, konsultuju ostale aktere i razvijaju partnerstva. To podrazumijeva visok stepen odgovornosti za efekte programa na živote pojedinaca (onih koji ih realizuju kao volonteri, onih koji su ciljna grupa i ostalih građana), odgovornost u raspolaganju resursima (ljudskim i materijalnim) i odgovornost prema drugim važnim akterima u lokalnoj zajednici. U tom smislu, govorimo i o odgovornom razvoju zajednice kao procesu u kome svi učesnici u životu zajednice međusobno sarađuju, dijele uloge i odgovornosti u cilju uravnoteženog razvoja i ostvarivanja opšte dobrobiti u zajednici.