facebook  twitter

Inicijativa za unošenje prava na stan u Ustav Crne Gore

25 dec 2014
19627 puta

Mreža za razvoj socijalnog stanovanja u Crnoj Gori, čiji su osnivači Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid, Unije slobodnih sindikata Crne Gore, UNO “Libertask” i NVO Mladi Romi,danas jezvanično podnijela Inicijativu za unošenje prava na stan u Ustav Crne Gore.

Inicijativa, koju možete pročitati OVDJE, je proslijeđena:

      • Predsjedniku Crne Gore,
      • Vladi Crne Gore,
      • Parlamentu Crne Gore,
      • Odborničkim klubovima u Parlamentu.

“Osnovniciljsvakestambenepolitikejestestvaranjeelementarnogokviraukojem ćecjelokupnostanovništvomoći - uznajracionalnijividpodrške - obezbjeditisebistanove u zaštićenom zakupu ili vlasništvu,odgovarajućeveličineiopremljenosti, ufunkcionalnomokruženjuiuzrazumnecijene, pri čemuodabirstanovništvaupristupustanovimatrebadabude štomanjeprivilegovan.“ (izvod iz Inicijative).

Postojeći program i politike u oblasti socijalnog stanovanja ne zadovoljavaju potrebu većine u društvu i zbog toga je neophodno čitav proces raširiti prema ostalim grupama u društvu. Na taj način se otvara mogućnost svim građanima da na neprivilegovan način riješe svoje sambeno pitanje u skladu sa svojim ekonomskim statusom. Upravo iz tih razloga Mreža za razvoj socijalnog stanovanja i pokreće ovu inicijativu kako bi se kompletna politika socijalnog stanovanja uzdigla na politički dnevni red. U skladu sa tim predložene sui konkretne izmjene i dopune Ustava CG.

Prirodno mjesto za takvu normu jeste Dio drugi, poglavlje 4 Ustava: Ekonomska, socijalna i kulturna prava i slobode, tako što će na mjesto člana 70. dodati novi član koji se odnosi na pravo na stan, koji glasi:

70.1. Svaki građanin ima pravo na stan zakonom utvrđenog standarda

70.2. Država organizovano i kroz partnerstvo javnog, privatnog i neprofitnog sektora obezbjeđuje stanovanje utvrđenog standarda domaćinstvima koja iz ekonomskih, socijalnih ili drugih ograničenja ne mogu svoju stambenu potrebu da zadovolje na tržištu.

70.3. Prioriteti u stambenom zbrinjavanju, utvrđuju se u skladu sa obimom ekonomskih, socijalnih ili drugih ograničenja domaćinstava. 

Mreža za razvoj socijalnog stanovanja će u svom radu pratiti 5 osnovnih principa. To su 1) princip neophodnosti – veliki dio populacije nije trenutno u mogućnosti da riješi svoje stambeno pitanje, 2) održivo razvijeanje – politika socijalnog stanovanja se postavlja kao bitan element različitih razvojnih politika, 3) podrška ranjivim grupama - Socijalno stanovanje je važan instrument socijalne politike, borbe protiv siromaštva i društvene isključenosti, 4) izvjesnost i perspektiva mladih – ostvarivanje stambenog pitanja u skladu sa ekonomskim mogućnostima, 5) potpuna sistemska garancija - prilagoditi ukupno stambeno zakonodavstvo i sve relevantne zakone koji značajno utiču na stambenu politiku (svojina, javna svojina, lokalna samouprava, zemljište, fiskalni zakoni, standardi, i dr).

Više informacija o razlozima i benfitima uvođenja prava na stan u Ustav Crne Gore, možete pročitati u tekstu Inicijative koji se nalazi u prilogu ovom saopštenju.

Edited with HTML Web Editor. Please subscribe to HTML G to remove this message.