facebook  twitter

ADP-Zid na XIII danima obrazovanja i učenja odraslih

20 okt 2014
15134 puta

U sklopu XIII dana obrazovanja i učenja odraslih koji se održava u Podgorici od 15-30. oktobra 2014. godine, 18. oktobra, na platou ispred biblioteke ,,Radosav Ljumović“, u trajanju od 12h do 19h, predstavnici organizacija civilnog društva iz Crne Gore predstavili su programe obrazovanja koje imaju u svojoj ponudi.

XIII Dani obrazovanja i učenja odraslih je događaj koji se dešava od 15-30. Oktobra 2014. Godine, a ima za cilj promovisanje koncepta cjeloživotnog obrazovanja i učešće što većeg broja institucija, organizacija i građana u aktivnostima tog skupa. 

ADP-Zid je na manifestaciji predstavio svoj katalog ponude za nevladine organizacije - obuka koordinatora rada sa volonterima, po programu koji je usvojen od strane Savjeta za obrazovanje odraslih 2009. godine; obuka lidera za volonterske kampove; međusektorska saradnja; profilisanje organizacije i plan uključivanja zajednice; razvoj održivih servisa u zajednici i razvoj plana za korporativni angažman u zajednici (javni i biznis sektor) kao i mnoge druge aktuelne aktivnosti.

 ADP-Zid kao kontakt tačka za Crnu Goru programa “Erasmus plus, Mladi u Akciji” i Evropski civilni resursni centar ima u ponudi servise koji omogućavaju crnogorskim građanima da koriste programe cjeloživotnog učenja i van granica Crne Gore.