facebook  twitter

Istraživanja

20 maj 2014
18543 puta

Do danas uradili smo veliki broj istraživanja koja koristimo kao sistemski, kritički, kontrolisani i ponovljeni proces prikupljanja informacija neophodnih ali ponekad i dovoljnih za identifikovanje, određivanje i rješavanje vidljivih ili još ne prepoznatih odnosno ne prihvaćenih stanja. 

U zavisnosti od teme i postavljenog problema relizujemo istraživanja prema prirodi problema, funkciji ili prema cilju. U procesu postavljanjanja istraživanja i anilizi prikupljenih podataka sarađujemo sa sociologom Srećkom Mihailovićem

Ovdje možete pročitati, pregledati ili preuzeti istraživanja koja smo izdvojili kao najzanimljivija. 

Odnos i tretman institucija prema volonterima

Odnos i tretman institucija prema volonterima

Composed with the HTML G Editor. Please subscribe for a HTML G license remove this message.