facebook  twitter

Prijava za volontiranje

16 Apr 2008
6036 puta

Ako želiš da volonitraš, evo upitnika koji trebaš da popuniš kako bi mogli da stupimo u kontakt sa tobom i ispunimo tvoju želju, kada je volontiranje u pitanju. 

UPITNIK

Dva psihologa, Klej i Snajder, napravili su listu razloga zašto volontiramo. Ovo su samo neki od njih:

  • Nekim ljudima volontiranje pruža da djeluju u skladu sa ličnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.
  • Za druge, volontiranje ima funkciju propitivanja i shvatanja, gdje kroz volontiranje oni zadovoljavaju želju da razumiju ljude kojima pomažu, organizaciju za koju volontiraju ili sami sebe.
  • Nekim ljudima volontiranje omogućava da nauče nove vještine i steknu nova znanja koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u razvoju karijere.
  • Za neke, volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i upoznavanje novih i zanimljivih ljudi.
  • Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoje samopoštovanje čineći da se bolje osjeća sama sa sobom.
  • Volontiranje može poslužiti pojedincima/kama da pobjegnu od negativnih osjećaja kao što su krivica, usamljenost isl.

Svi razlozi za volontirnaje su podjednako bitni, ali tebi Tvoj razlog je najbitniji!

Composed with the HTML Editor