facebook  twitter

You see

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u okviru međunarodnog projekta „RESTART- Rethinking, Assessing, Activating and Evaluating Youth Organizations“ i regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ organizovala je danas radionicu pod nazivom „Inovacijom do društvenih promjena“ u EU info centru.

 

ADP - Zid je u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ –radni naziv projketa “YOU SEE!” realizovao panel diskusiju na temu „Angažmani bez zasnivanja radnog odnosa“. Panel diskucija se održala danas, 12. jula 2016. godine, u velikoj sali hotela „Podgorica”.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u okviru regionalnog projekta „YOUSEE! Socijalne inovacije za zapošljavanje mladih“, organizovala je događaj „Aktivne mjere zapošljavanja – monitoring, evaluacija i preporuke“. Događaj se održao u utorak 22. novembra 2016. godine, u CentreVille hotelu.