facebook  twitter

You see

U okviru regionalne patforme “YOUSEE! društvene inovacije za zapošljavanje mladih”, koja je podržan od strane Evropske komisije, ADP-Zid organizovo je danas događaj „Znaš li šta je SOCIAL IMPACT HUB?" u EU Info centru.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u okviru regionalne patforme „YOUSEE! socijalne inovacije za zapošljavanje mladih”, organizuje događaj „Znaš li šta je SOCIAL IMPACT HUB?". Događaj će se održati u petak, 26. maja 2017. godine u EU Info centru, sa početkom u 11 časova.

 

Regionalni sastanak partnera i kreatora društvenih inovacija u zapošljavanju održao se 5 i 6. maja 2017. godine u prostorijama Asocijacije za demokratski prosperitet-Zid u Pogorici. ADP-Zid koristi prednosti i podršku kroz regionalnu YOUSEE platformu za društvene inovacije u oblasti  zapošljavanja. Organizovanjem ovog događaja ADP - Zid je imao jasan cilj da se povežu i istraže mogućnosti saradnje u kreiranju društvenih inovacija u regionu.

 

Danas, 20.04.2017. godine u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za stručno obrazovanje i Asocijacije za demokratski prosperitet - Zid. Memorandum su potpisali direktori dvije organizacije, gospodin Duško Rajković i gospođa Sanda Rakočević.

“Šta dalje?” Perspektiva mladih politikologa bila je tema panel diskusije u organizaciji Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Inicijativa za organizovanje ovog panela i početak diskusije na ovu temu je razvijena na osnovu zabrinutosti i neizvjesne perspektive studenata u vezi njihovog zapošljavanja nakon završetka studija. Panelisti su imali zadatak da predstave svoje iskustvo i daju svoje mišljenje, u kombinaciji sa statističkim podacima iz Zavoda za zapošljavanje.

Otvorena platforma u okviru koje djeluje ADP-Zid je pripremla reakciju na jučerašnje Vladino usvajanje izmjena i dopuna Zakona o NVO u formi otvorenog pisma koju ćemo u ponedeljak zvanično uputiti Vladi Crne Gore i Premijeru sa pozivom da se postavi kvalitetno i održivo zakonsko rješenje koje odgovara potrebama i nivou razvoja civilnog sektora u Crnoj Gori. Samo danas, nakon pripreme ove inicijative, inicijativu je podržalo 71 NVO.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme,  u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme, u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme,  u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme,  u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.