facebook  twitter

You see

Regionalni sastanak partnera i kreatora društvenih inovacija u zapošljavanju održao se 5 i 6. maja 2017. godine u prostorijama Asocijacije za demokratski prosperitet-Zid u Pogorici. ADP-Zid koristi prednosti i podršku kroz regionalnu YOUSEE platformu za društvene inovacije u oblasti  zapošljavanja. Organizovanjem ovog događaja ADP - Zid je imao jasan cilj da se povežu i istraže mogućnosti saradnje u kreiranju društvenih inovacija u regionu.

 

Danas, 20.04.2017. godine u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za stručno obrazovanje i Asocijacije za demokratski prosperitet - Zid. Memorandum su potpisali direktori dvije organizacije, gospodin Duško Rajković i gospođa Sanda Rakočević.

“Šta dalje?” Perspektiva mladih politikologa bila je tema panel diskusije u organizaciji Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Inicijativa za organizovanje ovog panela i početak diskusije na ovu temu je razvijena na osnovu zabrinutosti i neizvjesne perspektive studenata u vezi njihovog zapošljavanja nakon završetka studija. Panelisti su imali zadatak da predstave svoje iskustvo i daju svoje mišljenje, u kombinaciji sa statističkim podacima iz Zavoda za zapošljavanje.

Otvorena platforma u okviru koje djeluje ADP-Zid je pripremla reakciju na jučerašnje Vladino usvajanje izmjena i dopuna Zakona o NVO u formi otvorenog pisma koju ćemo u ponedeljak zvanično uputiti Vladi Crne Gore i Premijeru sa pozivom da se postavi kvalitetno i održivo zakonsko rješenje koje odgovara potrebama i nivou razvoja civilnog sektora u Crnoj Gori. Samo danas, nakon pripreme ove inicijative, inicijativu je podržalo 71 NVO.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme,  u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme, u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme,  u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme,  u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Kralji ulice” upravo predstavlja jedan od takvih primjera.

 

Društvene inovacije predstavljaju novi način stvaranja mogućnosti za zapošljavanje mladih, posebno onih u riziku od društveno-ekonomskog isključenja. Da bismo predstavili primjere dobre prakse u procesu zapošljavanja mladih, u okviru YOUSEE platforme,  u toku prethodne dvije godine sakupili smo hronike koje su prikazale kako drugačije promišljanje, društvene inovacije i društveno preduzetništvo mogu dovesti do rješavanja problema nezaposlenosti. „Homeboy Industries” upravo predstavlja jedan od takvih primjera. 

Na Univerzitetu socijalnih i političkih nauka Partenon u Atini, Mreža građana za ljudsku bezbjednost održala je dvodnevnu konferenciju na temu „Humana bezbjednost u vremenu očaja: Balkan, Turska i evropski proces". Koncept humane bezbjednosti predstavlja društveno povjerenje i mir u smislu konkretnih interakcija, prakse, prostora i ustanova, stoga konferencija je bila prilika da se razgovara o nekim gorućim pitanjima ljudskog svakodnevnog života, kao što je nezaposlenost.