facebook  twitter

You see

U okviru 2. konferencije Coworking prostora Srbije održava se panel StartUp koncept i njegovo približavanje korisnicima u Deli prostoru u Nišu. 

Izabrana je prva generacija polaznika Social Impact Hub-a! Na konkurs za polaznike Social Impact Hub-a stiglo je 25 prijava, od čega 6 timova. Svi prijavljeni profili su bili krajnje interesnatni i kvalitetni pa je selekcija bila teška i trajala duže. Izbor je nastao tek nakon intervjua i testiranja, kada je odabrano 12 polaznika koji će biti dio testiranja prvog Social Impact Hub-a u Crnoj Gori!

Povodom javnog poziva za javnu raspravu za nacrt Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ADP-Zid, organizacija koja aktivno prati uticaj zakonskih reformi na proces zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i regionu, htio bi da ukaže na situaciju koju prati izrada ovog zakonskog rješenja.

Street magazin „Portun“ je novina koja se prodaje direktnim putem radi povećanja vidljvosti problema ciljne grupe koja ga prodaje. Cijena časopisa je 1.50 €, pola cijene magazina priprada prodavcu novine (što je 0,75 € po prodatoj kopiji) a pola se ulaže u pripremu i štampu sljedećeg broja.

Izvještaj o aktivnim mjerama zapošljavanja mladih - rezultati monitoringa i evaluacije programa za mlade, ADP-Zid je sproveo u okviru regionalne "YOU SEE! platforme za društvene inovacije u oblasti zapošljavanja mladih". Monitoring i evaluacija je obuhvatila programe sprovedene u 2015. godini, koji su u fokusu imali mlade između 15 i 30 godina i sadrži istražovanje o uspješnosti aktivne mjere "Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu" i evaluaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji je obuhvatio sve 4 generacije programa.

Deinstitucionalizacija servisa zapošljavanja kroz partnerstvo je istraživanje koje urađeno u okviru regionalne "YOU SEE! platforme za društvene inovacije za zapošljavanje mladih". Istraživanje je radila Tea Jarc iz Mladi plus, Slovenija, i predstavlja komplilaciju relevantnih podataka koji se tiču deinstitucionalizacije aktivne politike zapošljavanja spajajuči na jednom mjestu praksu iz različitih zemalja.

U 2016. godini ADP-Zid u okviru regionalne YOU SEE! platforme za društvene inovacije u oblasti zapošljavanja je formirao radnu grupu za pripremu i izradu seta preporuka za unapređenje zakonodavstva koje se odnosi na angažmane bez zasnivanja radnog odnosa. Bijela knjiga je nastala kao proizvod rada članova radne grupe predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje, kao i socijalnih partneri iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore i ADP-Zid.

ADP-Zid aktivno prati uticaj zakonskih reformi na proces zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i regionu, povodom odluke Vlade o usvajanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju htio bi da ukaže na nekoliko vrlo zabrinjavajućih detalja.

ADP-Zid je,povodomjavnog pozivastručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona iz oblasti obrazovanja, uputioMinistarstvu prosvjete prijedloge na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Prijedlog Zakona izglasan je danas, na 30. sjednici Vlade, bez prethodnog davanjaizvještaja konsultacija od strane Ministarstva prosvjete, koje je bilo dužno da obavjavi izvještaj 10 dana od kraja javne rasprave,što je suprotno Uredbi o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

ADP-Zid u petak, 16. juna 2017.godine na Trgu kod Svetog Petra Cetinjskog organizuje promotivni događaj programa Social Impact Hub-a. Promotivni događaj će se održati u periodu od 9h do 13h uz učešće dobrovoljnih aktivista/kinja iz Podgorice i studenata Fakulteta političkih nauka, koji će informisati građane o programu.

Šta je SOCIAL IMPACT HUB?
To je SREDIŠTE KREIRANJA PROMJENA U DRUŠTVU KROZ ODRŽIVI BIZNIS