facebook  twitter

You see

U 2016. godini ADP-Zid u okviru regionalne YOU SEE! platforme za društvene inovacije u oblasti zapošljavanja je formirao radnu grupu za pripremu i izradu seta preporuka za unapređenje zakonodavstva koje se odnosi na angažmane bez zasnivanja radnog odnosa. Bijela knjiga je nastala kao proizvod rada članova radne grupe predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje, kao i socijalnih partneri iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore i ADP-Zid.

ADP-Zid aktivno prati uticaj zakonskih reformi na proces zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i regionu, povodom odluke Vlade o usvajanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju htio bi da ukaže na nekoliko vrlo zabrinjavajućih detalja.

ADP-Zid je,povodomjavnog pozivastručnoj i laičkoj javnosti za učešće u raspravi o tekstovima nacrta zakona iz oblasti obrazovanja, uputioMinistarstvu prosvjete prijedloge na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju. Prijedlog Zakona izglasan je danas, na 30. sjednici Vlade, bez prethodnog davanjaizvještaja konsultacija od strane Ministarstva prosvjete, koje je bilo dužno da obavjavi izvještaj 10 dana od kraja javne rasprave,što je suprotno Uredbi o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

ADP-Zid u petak, 16. juna 2017.godine na Trgu kod Svetog Petra Cetinjskog organizuje promotivni događaj programa Social Impact Hub-a. Promotivni događaj će se održati u periodu od 9h do 13h uz učešće dobrovoljnih aktivista/kinja iz Podgorice i studenata Fakulteta političkih nauka, koji će informisati građane o programu.

Šta je SOCIAL IMPACT HUB?
To je SREDIŠTE KREIRANJA PROMJENA U DRUŠTVU KROZ ODRŽIVI BIZNIS

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ organizuje događaj „Zapošljivost mladih i društvene inovacije“. Događaj će se održati u srijedu, 31. maja 2017. godine.

U okviru regionalne patforme “YOUSEE! društvene inovacije za zapošljavanje mladih”, koja je podržan od strane Evropske komisije, ADP-Zid organizovo je danas događaj „Znaš li šta je SOCIAL IMPACT HUB?" u EU Info centru.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid u okviru regionalne patforme „YOUSEE! socijalne inovacije za zapošljavanje mladih”, organizuje događaj „Znaš li šta je SOCIAL IMPACT HUB?". Događaj će se održati u petak, 26. maja 2017. godine u EU Info centru, sa početkom u 11 časova.

 

Regionalni sastanak partnera i kreatora društvenih inovacija u zapošljavanju održao se 5 i 6. maja 2017. godine u prostorijama Asocijacije za demokratski prosperitet-Zid u Pogorici. ADP-Zid koristi prednosti i podršku kroz regionalnu YOUSEE platformu za društvene inovacije u oblasti  zapošljavanja. Organizovanjem ovog događaja ADP - Zid je imao jasan cilj da se povežu i istraže mogućnosti saradnje u kreiranju društvenih inovacija u regionu.

 

Danas, 20.04.2017. godine u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, potpisan je Memorandum o saradnji između Centra za stručno obrazovanje i Asocijacije za demokratski prosperitet - Zid. Memorandum su potpisali direktori dvije organizacije, gospodin Duško Rajković i gospođa Sanda Rakočević.

“Šta dalje?” Perspektiva mladih politikologa bila je tema panel diskusije u organizaciji Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore. Inicijativa za organizovanje ovog panela i početak diskusije na ovu temu je razvijena na osnovu zabrinutosti i neizvjesne perspektive studenata u vezi njihovog zapošljavanja nakon završetka studija. Panelisti su imali zadatak da predstave svoje iskustvo i daju svoje mišljenje, u kombinaciji sa statističkim podacima iz Zavoda za zapošljavanje.