facebook  twitter

You see

ADP - Zid je u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma realizovao događaj „Rasprava o Prednacrtu zakona o obavljanju radne prakse“. 
Upbeat forum društvenih inovacija održan 7. decembra 2017. godine omogućio je umrežavanje kreativaca, profesionalaca, mislilaca sa interesovanjima iz različitih oblasti koji odgovaraju na izazove u zajednici kreiranjem konkretnih rješenja. Forum je pružio priliku, prije svega mladima, za razmjenu iskustava od strane onih koji su stvorili neku vrstu društvenih inovacija ili su započeli vlastito socijalno preduzeće.
II Međunarodna konferencija o društvenim inovacijama održana je u Prištini 30. novembra 2017. godine.
U okviru 2. konferencije Coworking prostora Srbije održava se panel StartUp koncept i njegovo približavanje korisnicima u Deli prostoru u Nišu. 

Izabrana je prva generacija polaznika Social Impact Hub-a! Na konkurs za polaznike Social Impact Hub-a stiglo je 25 prijava, od čega 6 timova. Svi prijavljeni profili su bili krajnje interesnatni i kvalitetni pa je selekcija bila teška i trajala duže. Izbor je nastao tek nakon intervjua i testiranja, kada je odabrano 12 polaznika koji će biti dio testiranja prvog Social Impact Hub-a u Crnoj Gori!

Povodom javnog poziva za javnu raspravu za nacrt Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ADP-Zid, organizacija koja aktivno prati uticaj zakonskih reformi na proces zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i regionu, htio bi da ukaže na situaciju koju prati izrada ovog zakonskog rješenja.

Street magazin „Portun“ je novina koja se prodaje direktnim putem radi povećanja vidljvosti problema ciljne grupe koja ga prodaje. Cijena časopisa je 1.50 €, pola cijene magazina priprada prodavcu novine (što je 0,75 € po prodatoj kopiji) a pola se ulaže u pripremu i štampu sljedećeg broja.

Izvještaj o aktivnim mjerama zapošljavanja mladih - rezultati monitoringa i evaluacije programa za mlade, ADP-Zid je sproveo u okviru regionalne "YOU SEE! platforme za društvene inovacije u oblasti zapošljavanja mladih". Monitoring i evaluacija je obuhvatila programe sprovedene u 2015. godini, koji su u fokusu imali mlade između 15 i 30 godina i sadrži istražovanje o uspješnosti aktivne mjere "Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu" i evaluaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji je obuhvatio sve 4 generacije programa.

Deinstitucionalizacija servisa zapošljavanja kroz partnerstvo je istraživanje koje urađeno u okviru regionalne "YOU SEE! platforme za društvene inovacije za zapošljavanje mladih". Istraživanje je radila Tea Jarc iz Mladi plus, Slovenija, i predstavlja komplilaciju relevantnih podataka koji se tiču deinstitucionalizacije aktivne politike zapošljavanja spajajuči na jednom mjestu praksu iz različitih zemalja.

U 2016. godini ADP-Zid u okviru regionalne YOU SEE! platforme za društvene inovacije u oblasti zapošljavanja je formirao radnu grupu za pripremu i izradu seta preporuka za unapređenje zakonodavstva koje se odnosi na angažmane bez zasnivanja radnog odnosa. Bijela knjiga je nastala kao proizvod rada članova radne grupe predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Centra za stručno obrazovanje, kao i socijalnih partneri iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore i ADP-Zid.