facebook  twitter

You see

Upbeat vol. 2 - Forum društvenih inovacija održaće se 4. i 5. decembra 2018. godine u Podgorici. Tokom dvodnevnog događaja govoriće se o inovacijama u razvoju zajednice, biznisa i tehnologije, kao i blokchain-u. Događaj će okupiti praktičare i eksperte u oblasti inovacija, iz regiona i Evrope, što će pružiti mogućnosti da zajedno radimo na kreiranju preporuka za region u narednom periodu. 
14. i 15. maja Istanbul je domaćin najznačajnijeg skupa o društevnim inovacijama. Događaj okuplja preko 150 praktičara, eksperata, preduzetnika i učesnika iz cijelog svijeta, koji imaju značajnu ulogu u oblasti socijalnih inovacija. 
Mreža za mlade Jugoistočne Evrope (SEEYN), sa svojim članicama i partnerima, u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma, u petak, 20.aprila 2018. u Sarajevu, organizovala je dijalog o kreiranju efektnih mjera za zapošljavanje mladih.
U okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma, koji je podržan od strane Evropske komisije, u srijedu, 18. aprila 2018. u Tirani je održan sastanak, pod nazivom "Predlog nacionalnog plana za regulisanje radnog angažovanja mladih bez zasnivanja radnog odnosa", sa predstavnicima relevantnih institucija i civilnog sektora. 
ADP - Zid je u okviru regionalnog projekta „Regionalna platforma organizacija civilnog društva za zagovaranje socijalnih inovacija u oblasti zapošljavanja mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja“ – Yousee! platforma realizovao događaj „Rasprava o Prednacrtu zakona o obavljanju radne prakse“. 
Upbeat forum društvenih inovacija održan 7. decembra 2017. godine omogućio je umrežavanje kreativaca, profesionalaca, mislilaca sa interesovanjima iz različitih oblasti koji odgovaraju na izazove u zajednici kreiranjem konkretnih rješenja. Forum je pružio priliku, prije svega mladima, za razmjenu iskustava od strane onih koji su stvorili neku vrstu društvenih inovacija ili su započeli vlastito socijalno preduzeće.
II Međunarodna konferencija o društvenim inovacijama održana je u Prištini 30. novembra 2017. godine.
U okviru 2. konferencije Coworking prostora Srbije održava se panel StartUp koncept i njegovo približavanje korisnicima u Deli prostoru u Nišu. 

Izabrana je prva generacija polaznika Social Impact Hub-a! Na konkurs za polaznike Social Impact Hub-a stiglo je 25 prijava, od čega 6 timova. Svi prijavljeni profili su bili krajnje interesnatni i kvalitetni pa je selekcija bila teška i trajala duže. Izbor je nastao tek nakon intervjua i testiranja, kada je odabrano 12 polaznika koji će biti dio testiranja prvog Social Impact Hub-a u Crnoj Gori!

Povodom javnog poziva za javnu raspravu za nacrt Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ADP-Zid, organizacija koja aktivno prati uticaj zakonskih reformi na proces zapošljavanja mladih u Crnoj Gori i regionu, htio bi da ukaže na situaciju koju prati izrada ovog zakonskog rješenja.