facebook  twitter

Predstavnici YouSee! Platforme na SIX Wayfinder-u u Istanbulu

14 maj 2018
1395 puta
14. i 15. maja Istanbul je domaćin najznačajnijeg skupa o društevnim inovacijama. Događaj okuplja preko 150 praktičara, eksperata, preduzetnika i učesnika iz cijelog svijeta, koji imaju značajnu ulogu u oblasti socijalnih inovacija. 
 
Tokom dvodnevnog događaja učesnici će imati priliku da razgovaraju o socijalnim inovacijama, trenutnom stanju u svijetu i regionu Zapadnog Balkana, mogućnostima za kreiranje regionalnog ekosistema za socijalne inovacije, kao i ulozi i potencijalu civilnog sektora u njemu i jačanju međusektorske saradnje, u cilju postizanja vidljivih promjena u narednom periodu. 
 
Predstavnicima YouSee! Platforme učešće na ovom događaju pružiće mogućnost da ostvare kontakte i saradnju, koji će unaprijediti budući rad YouSee! Platforme.