facebook  twitter

Publikacija: Deinstitucionalizacija servisa zapošljavanja kroz partnerstvo

03 Jul 2017
12708 puta

Deinstitucionalizacija servisa zapošljavanja kroz partnerstvo je istraživanje koje urađeno u okviru regionalne "YOU SEE! platforme za društvene inovacije za zapošljavanje mladih". Istraživanje je radila Tea Jarc iz Mladi plus, Slovenija, i predstavlja komplilaciju relevantnih podataka koji se tiču deinstitucionalizacije aktivne politike zapošljavanja spajajuči na jednom mjestu praksu iz različitih zemalja.

 

Cijelu publikaciju možete vidjeti preko: https://goo.gl/PpoS8L

Publikacija na engleskom jeziku je dostupna na: https://goo.gl/3Gykm5

Ukoliko neko želi PDF verziju može da nas konktatira na politikezid@gmail.com