facebook  twitter

Web4Yes

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u sklopu regionalnog projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support, nakon uspješno realizovanog prvog nacionalnog i prvog regionalnog foruma u Skoplju, organizovala je u hotelu “Aurel” drugi Nacionalni forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu uslova za razvoj preduzetništva i razvoja i promocije cjeloživotnog preduzetničkog učenja.

Regionalni forum za zapošljavanje mladih, održan je u Skoplju, od 20. do 21. juna 2018.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u sklopu regionalnog projekta WeB4YES - Western Balkan Civil Society Organizations for Youth Employment Support organizovala je prvi Nacionalni forum u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu kreiranja aktivnih mjera i povećanja zapošljavanja mladih.

U okviru projekta WeB4YESInicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanja mladih u Beogradu je 13. i 14. marta održan prvi sastanak sa predstavnicima partnerskih organizacija.