facebook  twitter

Volonturizam

Volonturistički projekti nude održivu alternativu masovnom konzumerističkom turizmu i stvaraju uzajamno korisnu vezu između lokalne zajednice (domaćina) i volontera.

Prvi modularni trening u sklopu projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ pod nazivom Volonturizam – inovacija u zajednici! Razvoj kvalitetnih volonturističkih programa održan je u Dubrovniku, u hotelu Lero, od 22. do 24. februara 2017. godine.

Treća javna prezentacija projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održana je u utorak, 13. decembra u restoranu Prova u Tivtu. Prezentacija je predviđena za predstavnike turističkog, civilnog i javnog sektora iz opština Tivat, Kotor, Budva i Cetinje.

Istraživanje u okviru projekta “Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ je sprovedeno u Crnoj Gori od maja do decembra 2016. godine. Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi stanje i razvijenost vidova aktivnog turizma kao dijela ukupne turističke ponude. Teritorija na kojoj je vršilo istraživanje je crnogorska obala, tj. šest primorskih gradova (Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj) i Cetinje.

Drugi modularni trening u okviru projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održan je 11. do 13. aprila 2017. godine u Bečićima u okviru projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ za 38 predstavnika javnog, profitnog i neprofitnog sektora iz Crne Gore i Hrvatske.Ovom treningu je prethodio niz aktivnosti, kao i prvi modularni trening održan u Dubrovniku koji je obrađivao volonterski menadžment i društveno preduzetništvo. Učesnici su na ova dva treninga stekli neophodna znanja za kreiranje jedinstvenog volonturističkog proizvoda u ove dvije države.

Prva javna prezentacija projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održane u Herceg Novom, u restoranu Papagaj (Đenovići bb), 6. 12. 2016. godine

 

Druga javna prezentacija projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održane u Baru, u restoranu Pascucci u četvrtak, 8. decembra 2016. godine

 

Prva radionica umrežavanja u Crnoj Gori, u okviru projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“, za prestavnike javnog, profitnog i neprofitnog sektora iz Crne Gore i Hrvatske, održana je 27. i 28. oktobra 2016, u Hotelu Iberostar Bellevue u Bečićima.