facebook  twitter

Volonturizam

Pipa Bidle je autorka čiji je rad najviše fokusiran na pitanja vezana za volonturizam, održivi razvoj i putovanja. Prošle godine održala je seriju predavanja na temu volonturizma na Univerzitetu Vhitman, a na internet stranici GoOverseas i na njenom blogu objavljena je i serija članaka na ovu temu.
Budući da je još kao tinejdžerka učestvovala u brojnim kratkoročnim volonterskim projektima u inostranstvu, Biddle je počela sumnjati u sopstveni dugoročni uticaj u zajednicama u kojima je volontirala. To ju je navelo da počne kritički promišljati o volonturizmu te da svojim zalaganjem pokuša ukazati na sve zamke u koje mogu upasti i volonturisti i oni koji se bave organizacijom volonturističkih projekata.
"Ne postoje loši putnici, postoje samo loše informisani putnici." Poštovati principe odgovornog turizma na putovanjima je jednostavno. Odgovorni turizam je koncept za svakog i dostupan svima.
Odgovorni turizam zasnovan je na principima socijalne i ekonomske pravde te poštovanju i uvažavanju običaja, kulture i okoline. Odgovorni turizam prepoznaje centralnu ulogu lokalne zajednice domaćina i njeno pravo da bude ključni igrač u razvoju održivog i odgovornog turizma u svojoj zemlji. Odgovorni turizam ohrabruje i podstiče pozitivnu interakciju između turističke industrije, lokalnih zajednica i putnika.

Od svojih početaka, Apostle Islands Sled Dog Race Voluntourism Program, koji se sprovodi u Bajfildu jako je popularan među volonturistima. Sljedeće karakteristike ovag volonturističkog program čine popularnim i korisnim za zajednicu:

"Boka kotorska i Konavle imaju izvanredne potencijale za dalji razvoj turizma specijalnih interesa. Riječ je o izuzetno jakom tržišnom segmentu, koji obuhvata preko 36 posto ukupnog broja turista u svijetu, a istovremeno doprinosi održivom razvoju, te očuvanju kulture i prirodne baštine područja u kojima se primjenjuje ta turistička formula ". Naglasila je Romana Lekić, iz Odjeka za turizam na Univerzitetu VERN.

Volonturistički aranžmani koji uključuju čitavu porodicu predstavljaju sjajnu priliku za porodično putovanje tokom kojeg ćete zajednički stvarati nove uspomene, razvijati kulturnu svijest i međusobne odnose, a možda i vaša djeca na ovaj način postanu mali građani svijeta.

Ako ste zainteresirani za volonturističke projekte u kojima ćete učestvovati u zaštiti i očuvanju prirode i usput vidjeti najljepše krajeve svijeta, možda su upravo istraživačke ekspedicije ono što tražite.
Neprofitne organizacije poput Earthwatcha i Biosphere Internationala traže volontere u sljedećim poljima: zaštita biljnog i životinjskog svijeta i ekosistema; klimatske promjene; arheologija i kultura te zaštita okeana i mora. Na svim ekspedicijama možete učestvovati bez obzira na prethodno istraživačko i naučno iskustvo, samo vam je potrebna volja i želja za radom u navedenim poljima.
Volonturistički aranžmani zadnjih godina postaju sve brojniji i sve je više komercijalnih turističkih agencija koje u svojim turističkim turama nude opciju volontiranja.
 
S takvim ubrzanim porastom popularnosti i svjesti o volonturizmu, mnoge turističke agencije, ali i sami turisti, počinju shvatati ogroman potencijal ovog polja turizma i uticaja koji može imati na odredišta i zajednice. Transformacija dobrih namjera u najbolju moguću praksu je prioritet svih aktera uključenih u volontiranje.
Ukoliko ovo čitate u žurbi, odgovor na pitanje iz naslova je sigurno negativan, a vrlo je vjerovatno i da ste na potpuno pogrešnoj strani. Volonturizam je "sporo putovanje".
 
Volonturizam počinje prije početka putovanja - sa tobom! Poznavanje sebe je prvi korak ovog putovanja; ako osjećate da ste u saglasju sa samim sobom, ako ste sigurni u ono što želite, onda imate i više od 50% onoga što je potrebno imati prije nego što se pristupi biranju volonturističkog angažmana. A ako niste, obratite pažnju na sledeći tekst.

Sedmica volonterskog turizma se realizuje u sklopu Sedmica volonterskog turizma se realizuje u sklopu EU projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ i održaće se u periodu od 10.08. 2017. do 17.08. 2017. i to :

 

Odgovaranje na sledeća pitanja je najvažniji (i možda najteži) dug prije, tokom i nakon volonterskog putovanja.