facebook  twitter

Volonturizam

ADP –Zid u partnerstvu sa Udrugom „MI“ – Split, Opštinom Herceg Novi, Udrugom Bonsai i Udrugom hrvatskih putničkih agencija je održala prvu konferenciju u regionu o volonturizmu, a u okviru projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“, 2. juna 2017, u Dubrovniku.

Prvi modularni trening u sklopu projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ pod nazivom Volonturizam – inovacija u zajednici! Razvoj kvalitetnih volonturističkih programa  održan je u Dubrovniku, u hotelu Lero, od 22. do 24. februara 2017. godine.

 

Treća javna prezentacija projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održana je u utorak, 13. decembra u restoranu Prova u Tivtu. Prezentacija je predviđena za predstavnike turističkog, civilnog i javnog sektora iz opština Tivat, Kotor, Budva i Cetinje. Pozivu su se odazvali predstavnici dva hotela, dva turistička vodiča, sedam organizacija civilnog sektora (predstavnica jedne organizacije je ujedno i predstavnica Turističke organizacije Tivta, a predstavnica druge organizacije novinarka lokalnog radija), kao i predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Biroa rada iz Kotora i Tivta. Kao i na prethodnim dvema prezentacijama, i na ovoj su prezenterke bile Sanela Pajazitović i Miljana Đurović.

Prezenterke su upoznale prisutne sa projektom i njegovim ciljevima, s dosadašnjim i budućim projektnim aktivnostima, zatim sa rezultatima istraživanja sprovedenog među predstavnicima turističkog i civilnog sektora u crnogorskim opštinama obuhvaćenim ovim projektom, kao i sa procentualnim rezultatima ankete sprovedene među turistima u avgustu ove godine. Naročita pažnja posvećena je pojašnjenju samog koncepta volonturizma, vrstama volonterskih angažmana koji su primamljivi volonturistima, značaju međusektorske saradnje u organizaciji ovakvih programa, te najznačajnijim smernicama za organizovanje volonturističkih angažmana.

Okupljeni na ovoj prezentaciji, preko svojih organizacija, već su se sretali sa željom turista da volontiraju, a neki od njih su već i organizovali volonterske akcije za turiste. S obzirom na takvu upućenost prisutnih i njihova pitanja su bila veoma konstruktivna i konkretna, a odnosila su se najviše na razdvajanje obaveza i odgovornosti između turističkog i civilnog sektora u organizovanju volonturističkih programa, kao i na probleme koji se mogu pojaviti u toku dobrovoljnog angažmana turista u našoj zemlji.

Pomenuta je i važnost uključivanja javnog sektora i lokalnih uprava, kao i važnost blagovremenog planiranja, s obzirom na to da se turistički aranžmani prodaju po četiri i više meseci unapred.

Svi prisutni su zainteresovani da se uključe u razvijanje volonturističkih programa, pa se i sama prezentacija završila spontanim nabrajanjem ideja za ovakve programe u širem okruženju.

Istraživanje u okviru projekta “Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ je sprovedeno u Crnoj Gori od maja do decembra 2016. godine. Istraživanje je imalo za cilj da utvrdi stanje i razvijenost vidova aktivnog turizma kao dijela ukupne turističke ponude. Teritorija na kojoj je vršilo istraživanje je crnogorska obala, tj. šest primorskih gradova (Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj) i Cetinje.

Istraživanje je izvršeno za tri različite grupe ispitanika: turisti, predstavnici profitnog (turističkog) sektora i sa predstavnicima neprofitnog sektora.

Drugi modularni trening u okviru projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održan je 11. do 13. aprila 2017. godine u Bečićima u okviru projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ za 38 predstavnika javnog, profitnog i neprofitnog sektora iz Crne Gore i Hrvatske.Ovom treningu je prethodio niz aktivnosti, kao i prvi modularni trening održan u Dubrovniku koji je obrađivao volonterski menadžment i društveno preduzetništvo. Učesnici su na ova dva treninga stekli neophodna znanja za kreiranje jedinstvenog volonturističkog proizvoda u ove dvije države.

Prva javna prezentacija projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održane u Herceg Novom, u restoranu Papagaj (Đenovići bb), 6. 12. 2016. godine

Druga javna prezentacija projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održane u Baru, u restoranu Pascucci u četvrtak, 8. decembra 2016. godine

 

Prva radionica umrežavanja u Crnoj Gori, u okviru projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“, za prestavnike javnog, profitnog i neprofitnog sektora iz Crne Gore i Hrvatske, održana je 27. i 28. oktobra 2016, u Hotelu Iberostar Bellevue u Bečićima.