facebook  twitter

Urednik

Urednik

Tim projekta CREATIVE@CBC Vas poziva da se 12.03.2021. pridružite radionici namjenjenoj praktičarima kreativnih industrija iz Podgorice. Početak i lokacija radionice će biti naknadno definisana.
Mapiranje kulturnih i kreativnih industrija targetira zvanično registrovane subjekte, freelancer-e, start up timove i firme različitih oblasti kreativnih industrija kao što su vizuelne umjetnosti, dizajn, film, fotografija, arhitektura, računarsko programiranje, umjetnički i tradicionalni zanati i sl. Istraživanje će se zasnivati na zvaničnim podacima iz finansijskih izvještaja i neformalnih kanala.
Radionica u Podgorici biće organizovana radi prikupljanja povratnih informacija kreativne zajednice i donošenja zaključaka koji će se ticati interesa i zahtjeva kreativnih industrija.
Cilj radionice je utvrditi osnovne karakteristike i dobiti uvid u trenutno stanje kreativne industrije na području Podgorice, poput potreba kreativne industrije, njenih slabosti i prednosti te prijedloga i preporuka za podsticanje razvoja spomenute industrije.
Rezultati mapiranja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka.

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na adresu creativelab4me@gmail.com najkasnije do srijede 10.marta 2021.

S poštovanjem,

Tim CREATIVE@CBC

Mapiranje kreativnih industrija u Podgorici sprovodi se u okviru regionalnog projekta CREATIVE@CBC sa ciljem utvrđivanja statusa i karakteristika kreativne industrije posmatranog područja. Fokus će biti na akterima u kreativnim industrijama i na pružaocima know-how usluga, odnosno registrovane subjekte, individualce zainteresovane za razvoj karijere u ovom sektoru, kao i freelancer-e.
Projekat CREATIVE@CBC osmišljen je sa ciljem stvaranja povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorske veze sa IT, kulturnom i tradicionalnom industrijom. Projekat je posvećen razvoju infrastrukture i opremanju kreativnog centra u Podgorici koji će raditi na razvoju zajednice koja okuplja freelancer-e, start up timove i firme različitih oblasti kreativnih industrija kao što su vizuelne umjetnosti, dizajn, film, fotografija, arhitektura, računarsko programiranje, umjetnički i tradicionalni zanati i sl.
Istraživanje se paralelno sprovodi u Prijedoru, Sisku i Podgorici, a rezultati istraživanja biće objedinjeni u regionalnoj publikaciji koja će služiti kao osnova za ostale aktivnosti i saradnje planirane projektom, kao i definisanje novih inicijativa podrške, koje će se uputiti ključnim donosiocima odluka.
Upitnik možete pronaći na sljedećem linku
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_EeUshBJ05d79lE9LK2RiHsGPG9hmlLKyMneOCMFW
8bL7YA/viewform
Unaprijed hvala na vremenu izdvojenom za popunjavanje ovog upitnika.

U periodu od 24. do 25. februara 2021. godine organizovana je dvodnevna obuka za vršnjačke edukatore na temu „Razvoj socio-emocionalnih vještina“ u hotelu Bošković.

U periodu od 24. do 25. februara 2021. godine organizovana je dvodnevna obuka za vršnjačke edukatore na temu „Razvoj socio-emocionalnih vještina“ u hotelu Bošković.

Predstavnica ADP-Zid, Milena Šćepanović je 24. februara 2021. godine posjetila Osnovnu školu ‘’Njegoš’’ sa Cetinja i govorila je o predstojećim projektima i aktivnostima koje će ADP-Zid realizovati u narednom period.

U hotelu Hilton, u Podgorici, 17. decembra 2020. godine organizovan je Blockchain MEETUP - Digitalna svojina i cripto assets sa ciljem obezbjeđivanja prostora za dijalog relevantnih predstavnika javne uprave, privatnika, finansijskih preduzeća, predstavnika civilnog sektora i naučnih krugova u Crnoj Gori na temu korišćenja inovacija i digitalnih tehnologija u cilju podsticanja regulisanja poslovanja u raznim sferama od značaja za crnogorsku privredu.

U hotelu Hilton, u Podgorici, 17. decembra 2020. godine organizovan je Blockchain MEETUP - Digitalna svojina i cripto assets sa ciljem obezbjeđivanja prostora za dijalog relevantnih predstavnika javne uprave, privatnika, finansijskih preduzeća, predstavnika civilnog sektora i naučnih krugova u Crnoj Gori na temu korišćenja inovacija i digitalnih tehnologija u cilju podsticanja regulisanja poslovanja u raznim sferama od značaja za crnogorsku privredu.

Predstavnica ADP-Zida, Ana Bulatović, je 04. februara 2021. godine posjetila Gimnaziju na Cetinju i govorila je o programima i akcijama koje ADP-Zid realizuje.

U četvrtak 17. septembra 2020. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je potpisalo ugovore sa nevladinim organizacijama čija je oblast djelovanja usmjerena na obezbjeđivanju sigurnog i zdravog radnog mjesta za sve aktere u procesu rada, sa posebnim akcentom na građevinski sektor.

ADP – Zid poziva sve mlade ljude od 15 do 23 godina starosti koji žele da ovo izazovno starosno doba ispune osnaživanjem svojih kapaciteta kako bi doprinijeli postizanju sopstvenih ciljeva da se prijave za učešće na projektu „SEVstrani mladi (Socio-emocionalne vještine)“ kojim želimo da istaknemo važnost razvoja socio-emocionalnih vještina kod mladih ljudi. Projekat će započeti dvodnevnom obukom vršnjačkih edukatora.