facebook  twitter

Šta su socio-emocionalne vještine? - Srđan Buha, vršnjački edukator

30 mar 2021
11890 puta

Socio-emocionalne vještine učenja su vještine vođenja pregovora, rješavanja konflikata, razmjene mišljenja i prihvatanja tuđih vrijednosti koje se razlikuju od vlastitih.

Nakon toga je usmjeravanje na rad zajedno i da kao grupa postižemo dobre rezultate. Kada ovladamo svim ovim vještinama od nas se može očekivati da se ujedinimo i da putem kolaborativnog učenja postignemo zapažene akademske rezultate. Socijalno-emocionalno učenje poboljšava postignuća mladih, tako i njihovu svakodnevicu, ali i život u budućnosti. Na ovaj način mladi bivaju bolje pripremljeni za uključenje u proces rada u kome se danas sve više insistira kako na profesionalnim, tako i na socijalnim kompetencijama.

Primjeri socio-emocionalnih vještina:

• Samospoznaja - ovaj koncept odnosi se na to da znamo šta osjećamo u svakom trenutku, dajemo realne procjene u odnosu na vlastite sposobnosti i prepoznajemo svoje snage, ograničenja i povezujemo se s vlastitim osjećajima. Na taj ćemo način biti realni kada postavljamo svoje ciljeve.

• Socijalna svijest - Razumijevanje je da i drugi osjećaju i mogu usvojiti njihove različite perspektive, pozitivno stupajući u interakciju s različitim grupama. Zna se da nismo sami i da kao što imamo prava, imamo i dužnosti.

• Empatija - To je sposobnost da se stavite na mjesto drugih i iskusite emocije koje drugi proživljavaju.

• Asertivna komunikacija - To je stil komunikacije kojim osoba poštuje sebe i svoja prava, istovremeno s drugima.

• Otpornost - To je sposobnost oporavka od teških, stresnih ili traumatičnih događaja. Na primjer, dijete koje vraća svoju fizičku i mentalnu energiju nakon što se razvede od roditelja.

• Ustrajnost - To je sposobnost nastavka djelovanja za postizanje srednjoročnih ili dugoročnih ciljeva. Ustrajete kad nemate željene rezultate, ali svejedno nastavljate djelovati pokušavajući postići željeni cilj.

• Saradnja - Radi se o sposobnosti koordinacije s drugim ljudima radi postizanja zajedničkog cilja. Na primjer, možete surađivati sa grupom ljudi kako biste postigli miran suživot unutar zajednice.

• Samospoznaja - Prepoznajte naše emocije i koristite ih kao faktori za olakšavanje aktivnosti koje namjeravamo provoditi, a ne kao smetnje. Naučite biti svjesni potrebe za odgodom nagrada za postizanje određenih ciljeva i razvijte ustrajnost u toleriranju frustracije i poteškoća. Na ovom takmičenju važno je naučiti upravljati emocijama, kao i postavljati kratkoročne i dugoročne ciljeve i raditi na njihovom postizanju.

• Odgovorno donošenje odluka - Za ovu kompetenciju neophodno je naučiti dijete da precizno procjenjuje rizike. Znati kako donositi odluke uzimajući u obzir sve relevantne faktore, kao i procjenu mogućih posljedica alternativnih radnji, preuzimanje odgovornosti za svaku akciju i poštivanje druge. Ponekad donošenje odluka nije lak zadatak, jer sumnja u najprikladniju opciju može proizvesti osjećaj muke.

• Vještine ličnih odnosa - Iskoristite emocije za uspostavljanje efikasnih, zdravih i jačajućih odnosa koji se temelje na saradnji. Otpor neprikladnim socijalnim pritiscima. Pregovarajte o rješenjima sukoba i naučite tražiti pomoć kada je to potrebno. Da bi to učinilo, dijete će se naučiti korištenju verbalnih i neverbalnih vještina za komunikaciju s drugima i za izgradnju zdravih odnosa s drugim ljudima i / ili grupama. U ovom takmičenju je takođe važno predavati predmet pregovora kako bi se riješili sukobi u kojima obje strane imaju koristi.

Gradeći sebe u svakom segmentu, bilo  (lično)razvojnom, edukativnom, emotivnom, socijalnom, profesionalnom, duhovnom bićemo pravi primjer svim ostalima koji će sebe isto tako spoznati i  povezivaće se sa nama i tako će se brže formirati zajednica, a kasnije i kultura mladih, ispunjenih, pozitivnih, pouzdanih ljudi koji će uvijek tragati za rješenjima i odraziti društvo kao svijetlu tačku. Ličnim razvojem podstičemo i razvoj boljeg i plemenitijeg društva.

Poslednji put izmenjeno %PM, %31 %460 %2021 %12:%mar
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)